eDeska.cz podle §26 zák. 500/2004 Sb. – Správní řád

Přihl. jméno: Heslo:  
Nemáte svůj účet ? Založte si jej zde !  

eDeska.cz a česká legislativa

Povinost umožnit přístup k úřední desce vzdáleným způsobem s platností od 1.1.2006 ukládá §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád). Obsah fyzické a internetové úřední desky musí být shodný. To znamená, že veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce. Při nesplnění této povinnosti hrozí napadení právní účinnosti (moci) dokumentů, jenž nebyly oběma způsoby zveřejněny.

eDeska.cz a povinnost správních orgánů

Citace z §26 zák. 500/2004 Sb.: Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě (tj. 24 hodin denně) veřejně přístupná. Pro orgány obcí, měst a krajů (územní samosprávné celky) se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přistup (internet). Není-li správní orgán schopen zajistit zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup, může uzavřít za tímto účelem ve smyslu ust. §160 odst. 1 Správního řádu veřejnoprávní smlouvu (viz ust. §26 odst. 3 téhož zákona).

eDeska.cz je nejjednodušší řešení

Naše řešení Vám umožní během několika minut spustit a provozovat vlastní úřední desku v souladu s příslušnými zákony, a to bez nutnosti vysokých investic do vlastního řešení. Pokud provozujete vlastní internetovou prezentaci, lze do vašich stránek jednoduše vložit část eDesky.cz, která přesně zapadne do designu Vašich stránek. (eDeska standard). V případě, že vaše obec či město ještě prezentaci neprovozuje, můžete využít produktu eDeska plus, který mimo úřední desky obsahuje i úvodní stránku se základními informacemi o obci či městě.