Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborUsnesení vlády
17.03.2020
01.01.2025
souborOpatření vlády o kontrolách na hranicích a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu
16.03.2020
01.01.2025
souborUSNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření
16.03.2020
01.01.2025
souborOpatření vlády o kontrolách na hranicích a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu
16.03.2020
01.01.2025
souborOpatření vlády o kontrolách na hranicích a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu
16.03.2020
01.01.2025
souborNouzový stav a související usnesení Vlády ČR
16.03.2020
01.01.2025
souborOpatření vlády o kontrolách na hranicích a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu
16.03.2020
01.01.2025
souborNouzový stav a související usnesení Vlády ČR
16.03.2020
01.01.2025
souborZáměr obce - věcné břemeno p.č. 22/2,440/3,440/11,440/25,472/3,473/6,513/1,525/2 k.ú. Hoštice u Vodochody
13.03.2020
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 02.03.2020
12.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty- Podélné profily
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty- Přehledná situace
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty- Zákres do katast.mapy
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty- Situace
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty-smlouva o dílo
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty- Čestné prohlášení
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty-Metodika hodnocení nabídek
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty- Krycí list
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty- Vytyčovací schéma
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty- Pracovní řezy
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty- zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty-Čestné prohlášení
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty- vzorové řezy
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty-Položkový rozpočet
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty-Technická zpráva
09.03.2020
01.01.2025
souborTábor Zdiby-tanečky
24.02.2020
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 02.03.2020
24.02.2020
01.01.2025
souborPříměstský tábor Zdiby
24.02.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválené RO č.1/2020
20.02.2020
01.01.2025
souborMŠ Vodochody-účetní záverka za rok 2019 výsledek hospodaření
14.02.2020
01.01.2025
souborMŠ Vodochody-účetní záverka za rok 2019 - rozvaha
14.02.2020
01.01.2025
souborMŠ Vodochody-účetní záverka za rok 2019 -příloha
14.02.2020
01.01.2025
souborMŠ Vodochody-účetní záverka za rok 2019 - výkaz zisků a ztrát
14.02.2020
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 04.02.2020
11.02.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody- výroční zpráva za rok 2019
28.01.2020
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 03.02.2020
27.01.2020
01.01.2025
souborOznámení o konání revize údajů katastru nemovitosti
16.01.2020
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 06.01.2020
14.01.2020
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška rozhodnutí - pozemek parc. č. 5/1, k.ú. Hoštice u Vodochod
10.01.2020
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 06.01.2020
30.12.2019
01.01.2025
souborNový jízdní řád platný od pondělí 23. 12. 2019 do neděle 5. 1. 2020
18.12.2019
01.01.2025
souborInformace občanům
13.12.2019
01.01.2025
souborMŠ Vodochody-Schválený rozpočet na rok 2020
12.12.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválený rozpočet na rok 2020
12.12.2019
01.01.2025
souborZáměr obce - věcné břemeno p.č. 329/11 k.ú. Vodochody
11.12.2019
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 02.12.2019
09.12.2019
01.01.2025
souborZáměr obce - věcné břemeno p.č. 525/2 k.ú. Hoštice u Vodochod
05.12.2019
01.01.2025
souborÚzemní plán obce Vodochody-termín žádosti o změny
04.12.2019
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška obce Vodochody č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu
04.12.2019
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška obce Vodochody č.2/2019 o místním poplatku ze psů
04.12.2019
01.01.2025
souborZahájení řízení studna, pozemek parc. č. 5/1, k.ú. Hoštice u Vodochod, veřejná vyhláška
27.11.2019
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 02.12.2019
25.11.2019
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.11.2019
15.11.2019
01.01.2025
souborAVAPS-inzerce
14.11.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválené RO č.4/2019
13.11.2019
01.01.2025
souborZáměr obce - bezúplatné užívání pozemků k.ú. Vodochody p.č. 50/3
13.11.2019
01.01.2025
souborMŠ Vodochody- Návrh rozpoštu MŠ na rok 2020
12.11.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody- Návrh rozpočtu na rok 2020
12.11.2019
01.01.2025
souborAgrimex-nabídka prac.místa skladník
06.11.2019
01.01.2025
souborAgrimex-nabídka prac.místa Operátor–strojař
06.11.2019
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 04.11.2019
25.10.2019
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví- návrh středněd.rozpoč.výhledu na roky 2021-2023
23.10.2019
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví- návrh rozpočtu na rok 2020
23.10.2019
01.01.2025
souborSkladová a výrobní hala Odolena Voda
22.10.2019
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 07.10.2019
21.10.2019
01.01.2025
souborMáslovické dýňování
15.10.2019
01.01.2025
souborKÚ-Vodochody, Neznámý vlastník - stav k 1.8.2019
14.10.2019
01.01.2025
souborOZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI-Silvie Hlaváčková
09.10.2019
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Dětské hřiště Hoštice-příloha č.6 Kupní smlouva
09.10.2019
01.01.2025
souborOZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI- Kamil Patkáň
09.10.2019
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Dětské hřiště Hoštice-příloha č.2 Položkový rozpočet
09.10.2019
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Dětské hřiště Hoštice-příloha č.7 Metodika pro hodnocení nabídek
09.10.2019
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Dětské hřiště Hoštice- zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu
09.10.2019
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Dětské hřiště Hoštice-příloha č.3 čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
09.10.2019
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Dětské hřiště Hoštice-příloha č.4 čestné prohlášení
09.10.2019
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Dětské hřiště Hoštice-příloha č.8 Vzor nadepsané obálky
09.10.2019
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Dětské hřiště Hoštice-příloha č.1 Krycí list nabídky
09.10.2019
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Dětské hřiště Hoštice-příloha č.5 Technická specifikace
09.10.2019
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví- schválené rozpočtové opatření č.1_2019
03.10.2019
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 07.10.2019
30.09.2019
01.01.2025
souborČEZ upozornění
20.09.2019
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 09.09.2019
18.09.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválené RO č.2/2019
17.09.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody-Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2023
17.09.2019
01.01.2025
souborMinisterstvo zemědělství -VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
04.09.2019
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 09.09.2019
21.08.2019
01.01.2025
souborZáměr obce - VB k.ú.Vodochody p.č.329/8
15.08.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody-Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2023
14.08.2019
01.01.2025
souborRozeslání záměru - Skladová a výrobní hala Odolena Voda
22.07.2019
01.01.2025
souborObec Máslovice-rekonstrukce střechy MŠ
12.07.2019
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 01.07.2019
10.07.2019
01.01.2025
souborNový jízní řád č.374 platný od 29.06.2019
03.07.2019
01.01.2025
souborInzerce Měú Brandýs nad Labem
02.07.2019
01.01.2025
souborZměna ÚP č.6-Zásobování pitnou vodou
27.06.2019
01.01.2025
souborZměna ÚP č.6 -Úplné znění ÚP Vodochody zm.č.6
27.06.2019
01.01.2025
souborZměna ÚP č.6-Hlavní výkres
27.06.2019
01.01.2025
souborZměna ÚP č.6 - Veřejně prospěšné stavby
27.06.2019
01.01.2025
souborZměna ÚP č.6-Zásobování plynem a el.
27.06.2019
01.01.2025
souborZměna ÚP č.6 Veřejná vyhláška
27.06.2019
01.01.2025
souborZměna ÚP č.6 -Komunikační vedení
27.06.2019
01.01.2025
souborZměna ÚP č.6-Situace širších vztahů
27.06.2019
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví- schválený závěrečný účet za rok 2018
24.06.2019
01.01.2025
souborZáměr obce - prodej DHM -Multicar
24.06.2019
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 01.07.2019
24.06.2019
01.01.2025
souborZáměr obce - prodej části pozemku p.č. 49 k.ú.Vodochody
20.06.2019
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 03.06.2019
14.06.2019
01.01.2025
souborZáměr obce - VB k.ú.Hoštice p.č. 525/2
11.06.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody - Schválený závěrečný účet za rok 2018
11.06.2019
01.01.2025
souborZáměr obce - nový-prodej části obec.pozemků k.ú. Vodochody p.č. 69/1,79/9,70/1,310/2,329/23
04.06.2019
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 03.06.2019
27.05.2019
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 06.05.2019
17.05.2019
01.01.2025
souborZŠ a MŠ Klecany- pozvánka na TS červen
10.05.2019
01.01.2025
souborZáměr obce-prodej části obec.pozemků k.ú. Vodochody p.č. 69/1,79/9,70/1,310/2,329/23
10.05.2019
01.01.2025
souborOZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTÉ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
03.05.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody- návrh závěrečného účtu za rok 2018-výkaz zisků a ztrát
30.04.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody- návrh závěrečného účtu za rok 2018-inventarizační zpráva
30.04.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody- návrh závěrečného účtu za rok 2018-finanční vypořádání dotací
30.04.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody- návrh závěrečného účtu za rok 2018-přehled o peněžních tocích
30.04.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody- návrh závěrečného účtu za rok 2018-příloha
30.04.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody- návrh závěrečného účtu za rok 2018-rozvaha
30.04.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody- návrh závěrečného účtu za rok 2018 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
30.04.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody- návrh závěrečného účtu za rok 2018
30.04.2019
01.01.2025
souborZáměr obce-bezúplatné užívání pozemků p.č. 184/9 a 316 k.ú.Vodochody
30.04.2019
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 06.05.2019
29.04.2019
01.01.2025
souborFinanční úřad-veřejná vyhláška
25.04.2019
01.01.2025
soubor DSO Dolní Povltaví,, Sousedé se dobře baví" ve Větrušicích dne 15.6.
24.04.2019
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví-návrh závěrečného účtu za rok 2018- výkaz pro hodnocení rozpočtu 2018
24.04.2019
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví-návrh závěrečného účtu za rok 2018 inven.zpráva
24.04.2019
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví-návrh závěrečného účtu za rok 2018-zpráva o přezkumu hospodaření
24.04.2019
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví-návrh závěrečného účtu za rok 2018-přehled o peněž.tocích
24.04.2019
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví-návrh závěrečného účtu za rok 2018 výkaz zisků a ztrát
24.04.2019
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví-návrh závěrečného účtu za rok 2018-příloha
24.04.2019
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví-návrh závěrečného účtu za rok 2018-rozvaha
24.04.2019
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví-návrh závěrečného účtu za rok 2018
24.04.2019
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 01.04.2019
12.04.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválené RO č.1/2019
10.04.2019
01.01.2025
souborInformace o počtu a sídlech volebních okrsků
10.04.2019
01.01.2025
souborMŠ Vodochody - návrh účetní závěrky a rozdělení HV za rok 2018,
09.04.2019
01.01.2025
souborVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
04.04.2019
01.01.2025
souborVodochody, Neznámý vlastník - stav k 1.2.2019
26.03.2019
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 01.04.2019
25.03.2019
01.01.2025
souborJízdní řád linky 374 platný od 03.03.2019
11.03.2019
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 04.03.2019
11.03.2019
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 04.03.2019
25.02.2019
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 04.02.2019
14.02.2019
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška-návrh změny č.6 UP obce Vodochody
07.02.2019
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 04.02.2019
28.01.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválené RO č.5/2018
08.01.2019
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.12.2018
04.01.2019
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - schválene RO č.1 2018
27.12.2018
01.01.2025
souborMŠ Vodochody-schválený rozpočet na rok 2019
20.12.2018
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 27.12.2018
20.12.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody - Schválený rozpočet na rok 2019
20.12.2018
01.01.2025
souborJízdní řád linky 374 platný od 24.12.2018-02.01.2019
13.12.2018
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 03.12.2018
07.12.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválené RO č.4/2018
05.12.2018
01.01.2025
souborVKM- oznámení cen vodného a stočného pro rok 2019
03.12.2018
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.11.2018
29.11.2018
01.01.2025
souborNáborový leták řidiči
28.11.2018
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 03.12.2018
26.11.2018
01.01.2025
souborRozhodnutí - závory, k.ú. Vodochody- veřejná vyhláška
20.11.2018
01.01.2025
souborVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy
19.11.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody- návrh rozpočtu na rok 2019
18.11.2018
01.01.2025
souborMŠ Vodochody - návrh rozpočtu na rok 2019
18.11.2018
01.01.2025
souborNový jízdní řád linky 374 platný od 19.11.2018
16.11.2018
01.01.2025
souborZáměr obce-prodej pozemku p.č.86/3 k.ú. Vodochody
13.11.2018
01.01.2025
souborZápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 01.11.2018
07.11.2018
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 12.11.2018
05.11.2018
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - návrh rozpočtu na rok 2019
01.11.2018
01.01.2025
souborAgenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
31.10.2018
01.01.2025
souborLinka 374 - nový jízdní řád platný od 01.09.2018
30.10.2018
01.01.2025
souborInformace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vodochody
24.10.2018
01.01.2025
souborPošta Vodochody - nové úřední hodiny s účinností od 01.11.2018
17.10.2018
01.01.2025
souborVÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE VODOCHODY konaných ve dnech 5.10. - 06.10.2018
07.10.2018
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška- oznámení o návrhu na umístění pevné překážky
27.09.2018
01.01.2025
souborVýběrového řízení pro obsazení volného pracovního místa sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany
19.09.2018
01.01.2025
souborVOLBY 2018 -oznámení o době a místě konání voleb
13.09.2018
01.01.2025
souborVolby do zastupitelstva obce Vodochody-první zasedání okrskové vol.komise
07.09.2018
01.01.2025
souborMěu Brandýs- zrušení zákazu vstupu do lesa
07.09.2018
01.01.2025
souborNařízení Středočeského kraje - ceny jízdného
31.08.2018
01.01.2025
souborVolby-volební okrsky
31.08.2018
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška - Krajský úřad Střed.kraje
30.08.2018
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.07.2018
27.08.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválené RO č.3/2018
12.08.2018
01.01.2025
souborInformace NUDZ
02.08.2018
01.01.2025
souborZáměr obce- věcné břemeno p.č.9/2,70/1,310/2,328/1,328/2,329/1 k.ú Vodochody
30.07.2018
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 30.07.2018
23.07.2018
01.01.2025
souborZáměr obce- věcné břemeno p.č. st 525/2 Hoštice u Vodochod
17.07.2018
01.01.2025
souborMŠ Vodochody - návrh rozpočtu na rok 2018
13.07.2018
01.01.2025
souborObec Panenské Břežany-nabídka prac.místa
02.07.2018
01.01.2025
souborPozvánka ke zkouškám znalosti hub
27.06.2018
01.01.2025
souborDožínky na Letné
27.06.2018
01.01.2025
souborLinka 374 - nový jízdní řád platný od 30.06.2018
26.06.2018
01.01.2025
souborDražební vyhláška
20.06.2018
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 04.06.2018
20.06.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody-Schválený závěrečný účet za rok 2017 a účetní závěrka za rok 2017
19.06.2018
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - Schválený závěrečný účet za rok 2017 a účetní závěrka za rok 2017
15.06.2018
01.01.2025
souborOznámení o přerušení dodávky vody
11.06.2018
01.01.2025
souborVýsledky zápisu MŠ Vodochody 21.05.-23.05.2018
01.06.2018
01.01.2025
souborInzerce-obec Husinec
29.05.2018
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 04.06.2018
28.05.2018
01.01.2025
souborZáměr obce- věcné břemeno p.č. 47/2,493/5,525/1,525/2,489/2,33/2 Hoštice u Vodochod
28.05.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody- Návrh závěrečného účtu za rok 2017
21.05.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody- Závěrečný účet 2017 přílohy-příloha
21.05.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody- Závěrečný účet 2017 přílohy-rozvaha
21.05.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody - Závěrečný účet 2017 přílohy-Fin 2-12 M
21.05.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody- Závěrečný účet 2017 přílohy-výkaz zisků a ztrát
21.05.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody - Závěrečný účet 2017 přílohy-tabulky fin.vypořádání
21.05.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody - Závěrečný účet 2017 přílohy-zpráva o výsledku přezkumu za rok 2017
21.05.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody - Závěrečný účet 2017 přílohy-inven.zpráva
21.05.2018
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.04.2018
10.05.2018
01.01.2025
souborZáměr obce - prodej části pozemku p.č. 49 k.ú. Vodochody u Prahy
09.05.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválené RO č.2/2018
07.05.2018
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - Závěrečný účet 2017 přílohy-tabulky fin.vypořádání
30.04.2018
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - Závěrečný účet 2017 přílohy-výkaz zisků a ztrát
30.04.2018
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - Závěrečný účet 2017 přílohy-inven.zpráva
30.04.2018
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - Závěrečný účet 2017 přílohy-zpráva o výsledku přezkumu za rok 2017
30.04.2018
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - Návrh závěrečného účtu za rok 2017
30.04.2018
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - Závěrečný účet 2017 přílohy-rozvaha
30.04.2018
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - Závěrečný účet 2017 přílohy-příloha
30.04.2018
01.01.2025
souborVolné místo údržbáře v NUDZ Klecany
23.04.2018
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 23.04.2018
16.04.2018
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.02.2018 oprava
06.04.2018
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.03.2018
06.04.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody- vyhlášení konkursního řízení ředitel/ředitelka MŠ Vodochody
21.03.2018
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 19.03.2018
12.03.2018
01.01.2025
souborObec Máslovice-zveřejnění konkurzu
22.02.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválené RO č.1/2018
19.02.2018
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 12.02.2018
05.02.2018
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.12.2017
02.02.2018
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.11.2017
02.02.2018
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.09.2017
02.02.2018
01.01.2025
souborVýsledky voleb v 2.kole volby PREZIDENTA REPUBLIKY
28.01.2018
01.01.2025
souborVýsledky voleb v 1.kole volby PREZIDENTA REPUBLIKY
15.01.2018
01.01.2025
souborObec Vodochody- schválený rozpočet na rok 2018
01.01.2018
01.01.2025
souborOznámení o době a místě konání volby prezidenta
20.12.2017
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - Schválený rozpočet na rok 2018
11.12.2017
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 18.12.2017
11.12.2017
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválené rozpočtové opatření č.3/2017
11.12.2017
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - Schválený střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019-2020
11.12.2017
01.01.2025
souborZáměr obce- věcné břemeno p.č.75/1 Hoštice u Vodochod
07.12.2017
01.01.2025
souborObec Vodochody-Návrh rozpočtu na rok 2018
01.12.2017
01.01.2025
souborVolba prezidenta ČR- Informace o sídle a počtu volebních okrsků
29.11.2017
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 27.11.2017
20.11.2017
01.01.2025
souborMěstský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav-stěhování
16.11.2017
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.10.2017
15.11.2017
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - Návrh rozpočtu na rok 2018
13.11.2017
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - Návrh rozpočtového výhledu 2019-2020
13.11.2017
01.01.2025
souborMZE-Opatření obecné povahy
09.11.2017
01.01.2025
souborPozvánka-Rozsvícení vánočního stromečku
08.11.2017
01.01.2025
souborPošta Vodochody- změna provozní doby
26.10.2017
01.01.2025
souborZáměr obce- prodej části pozemku p.č.69/1 po rozdělení GP 69/8 k.ú.Vodochody u Prahy
26.10.2017
01.01.2025
souborMŠ Vodochody-zadávací dokumentace
25.10.2017
01.01.2025
souborMŠ Vodochody-výzva k podání nabídky
25.10.2017
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 30.10.2017
23.10.2017
01.01.2025
souborVýsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 20 a 21. října 2017
23.10.2017
01.01.2025
souborDražební vyhláška-Smrčková
13.10.2017
01.01.2025
souborUsnesení o odročení dražebního jednání p.Kliment
12.10.2017
01.01.2025
souborOdstávka el.en
12.10.2017
01.01.2025
souborDražební vyhláška-Kliment
04.10.2017
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - schválené rozpočetové opatření č.1/2017
26.09.2017
01.01.2025
souborZáměr obce- věcné břemeno p.č.525/2 k.ú.Hoštice u Vodochod
22.09.2017
01.01.2025
souborZáměr obce- prodej pozemku p.č. 71/4 a 305/1 k.ú. Vodochody u Prahy
22.09.2017
01.01.2025
souborZáměr obce- věcné břemeno p.č.329/11 k.ú.Vodochody u Prahy
22.09.2017
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 18.09.2017
11.09.2017
01.01.2025
souborZáměr obce- k.ú. Hoštice u Vodochod prodej části pozemku p.č. 70/2, 497,524/47,524/46
06.09.2017
01.01.2025
souborVolby-informace o počtu volebních okrsků
05.09.2017
01.01.2025
souborDražba-Nejedlý
03.09.2017
01.01.2025
souborDražba-Nejedlý 5
03.09.2017
01.01.2025
souborDražba-Nejedlý 2
03.09.2017
01.01.2025
souborDražba-Nejedlý 4
03.09.2017
01.01.2025
souborDražba-Nejedlý 1
03.09.2017
01.01.2025
souborDražba-Nejedlý 3
03.09.2017
01.01.2025
souborObec vodochody- schválené rozpočtové opatření č.2/2017
17.08.2017
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 07.08.2017
15.08.2017
01.01.2025
souborZáměr obce- prodej části pozemku p.č.69/1 po rozdělení GP 69/8 k.ú.Vodochody u Prahy
15.08.2017
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.07.2017
15.08.2017
01.01.2025
souborDražba- Klimentovi
11.08.2017
01.01.2025
souborOprava produktovodu-uzavírka silnice
04.08.2017
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 01.08.2017
31.07.2017
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.06.2017
20.07.2017
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 24.07.2017
17.07.2017
01.01.2025
souborPozvánka - vítání občánků
10.07.2017
01.01.2025
souborPřihláška - vítání občánků
10.07.2017
01.01.2025
souborZáměr obce- věcné břemeno p.č.329/11 vůči p.č. 93/3 k.ú.Vodochody u Prahy
04.07.2017
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví-schválený závěrečný účet za rok 2016
29.06.2017
01.01.2025
souborObec Vodochody- schválený závěrečný účet za rok 2016
29.06.2017
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.06.2017
29.06.2017
01.01.2025
souborZáměr obce- prodej části pozemku p.č. 69/1 k.ú.Vodochody u Prahy
19.06.2017
01.01.2025
souborMateřská školka Vodochody- IROP publicita
19.06.2017
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 26.06.2017
19.06.2017
01.01.2025
souborZáměr obce- prodej části pozemku p.č. 75/1 k.ú.Hoštice u Vodochod
19.06.2017
01.01.2025
souborOznámení o výběrovém řízení s aukcí
14.06.2017
01.01.2025
souborOznámení o výběrovém řízení s aukcí příloha II
14.06.2017
01.01.2025
soubor Vodochody - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 30.06.2017
12.06.2017
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.05.2017
09.06.2017
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 15.06.2017
08.06.2017
01.01.2025
souborPřílohy k závěrečnému účtu obce Vodochody-rozvaha bilance 2016
04.06.2017
01.01.2025
souborPřílohy k závěrečnému účtu obce Vodochody-Zpráva o přezkumu hospodaření obce Vodochody 2016
04.06.2017
01.01.2025
souborPřílohy k závěrečnému účtu obce Vodochody-výkaz zisků a ztrát 2016
04.06.2017
01.01.2025
souborPřílohy k závěrečnému účtu obce Vodochody-přehled o změnách financování
04.06.2017
01.01.2025
souborPřílohy k závěrečnému účtu obce Vodochody-příloha 2016
04.06.2017
01.01.2025
souborPřílohy k závěrečnému účtu obce Vodochody-tabulka financování
04.06.2017
01.01.2025
souborPřílohy k závěrečnému účtu obce Vodochody-inventarizační zpráva 2016
04.06.2017
01.01.2025
souborNávrh závěrečného účtu obce Vodochody za rok 2016
04.06.2017
01.01.2025
souborPřílohy k závěrečnému účtu obce Vodochody-výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016
04.06.2017
01.01.2025
souborVýběrového řízení na účetní Městského úřadu Odolena Voda
01.06.2017
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví výkaz zisků a ztrát 2016
29.05.2017
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví -návrh závěrečného účtu za rok 2016
29.05.2017
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M 2016
29.05.2017
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví-zpráva o vysledku přezkoumání za rok 2016
29.05.2017
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví inventarizační zpráva za rok 2016
29.05.2017
01.01.2025
souborDSO DOlní Povltaví příloha 2016
29.05.2017
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví rozvaha bilance 2016
29.05.2017
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví komentář k roku 2016
29.05.2017
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 02.05.2017
22.05.2017
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 29.05.2017
22.05.2017
01.01.2025
souborObec vodochody- schválené rozpočtové opatření č.1/2017
22.05.2017
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 02.05.2017
24.04.2017
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.03.2017
06.04.2017
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.03.2017
05.04.2017
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 28.03.2017
21.03.2017
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 20.03.2017
13.03.2017
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.02.2017
09.03.2017
01.01.2025
souborObec Vodochody - oznámení záměru o pronájmu části nebytových prostor
06.03.2017
01.01.2025
souborZáměr obce- prodej části pozemku p.č. 307 k.ú. Vodochody u Prahy
24.02.2017
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 27.02.2017
20.02.2017
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.12.2016
04.01.2017
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - schválený rozpočet na rok 2017
01.01.2017
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválený rozpočet na rok 2017
01.01.2017
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválený rozpočtový výhled 2016-2019
01.01.2017
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - schválený rozpočtový výhled 2017-2019
01.01.2017
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.11.2016
21.12.2016
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 28.12.2016
20.12.2016
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 23.11.2016
15.11.2016
01.01.2025
souborPřerušení dodávky el.proudu 2.12.2016 obec Hoštice
11.11.2016
01.01.2025
souborNávrh rozpočtu na rok 2017-Obec Vodochody
07.11.2016
01.01.2025
souborOznámení záměru-věcné břemeno k.ú.Vodochody p.č. st65,329/1,328/1,328/2,70/1,310/2
07.11.2016
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - návrh rozpočtu na rok 2017
07.11.2016
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy-úřad pro civilní letectví
04.11.2016
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy-úřad pro civilní letectví
04.11.2016
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy-úřad pro civilní letectví
04.11.2016
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy-úřad pro civilní letectví
04.11.2016
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy-úřad pro civilní letectví
04.11.2016
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy-úřad pro civilní letectví
04.11.2016
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy-úřad pro civilní letectví
04.11.2016
01.01.2025
souborZáměr obce- pronájem pozemku p.č.153/8 a p.č.146 v k.ú. Vodochody u Prahy
31.10.2016
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.09.2016
20.09.2016
01.01.2025
souborČEZ distribuce-informace k odstranění stromoví
08.09.2016
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.08.2016
06.09.2016
01.01.2025
souborInformace o přerušení dodávce elektřiny
06.09.2016
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 12.09.2016
05.09.2016
01.01.2025
souborUsnesení - dražba nemovitostí_22.8.2016_
27.08.2016
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - návrh rozpočtového výhledu 2017-2019
23.08.2016
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 22.08.2016
14.08.2016
01.01.2025
souborOznámení záměru- prodej pozemku p.č. 71/4.305/1 v k.ú Vodochody
26.07.2016
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 25.07.2016
16.07.2016
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce 20.06.2016
08.07.2016
01.01.2025
souborDražba-Smrčková
24.06.2016
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška č.1/2016 o stanovení koeficientů pro výpočet daně
22.06.2016
01.01.2025
souborZáměr obce- věcné břemeno p.č.322/1,322/2,321/2
17.06.2016
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 20.06.2016
12.06.2016
01.01.2025
souborInformace o přerušení dodávky elektřiny 23.6 a 28.6.2016
07.06.2016
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 23.05.2016
27.05.2016
01.01.2025
souborZáměr obce- věcné břemeno p.č.322/1,322/2,321/2
27.05.2016
01.01.2025
souborOZV obce Vodochody č.1_2016 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
24.05.2016
01.01.2025
souborZávěr.účet Vodochody 2015- příloha USC
24.05.2016
01.01.2025
souborZávěr.účet Vodochody 2015-přehled fin.vztahů
24.05.2016
01.01.2025
souborZávěr.účet Vodochody 2015-výkaz zisků a ztrát
24.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet obce Vodochody za rok 2015
24.05.2016
01.01.2025
souborZpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce Vodochody za rok 2015
24.05.2016
01.01.2025
souborZávěr.účet Vodochody 2015- přehled o peněž.tocích
24.05.2016
01.01.2025
souborZávěr.účet Vodochody 2015-rozvaha-bilance
24.05.2016
01.01.2025
souborZáměr obce-prodej části ob.poz p.č.329/1 k.ú. Vodochody
22.05.2016
01.01.2025
souborZáměr obce- pronájem pozemku p.č.77 k.ú.Vodochody
22.05.2016
01.01.2025
souborInzerce-pracovní pozice
19.05.2016
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 23.5.2016
12.05.2016
01.01.2025
souborOznámění záměru-věcné břemeno ČEZ k.ú.Hoštice p.č.498,75/1,104/2
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO Dolní Povltaví 2015- přílohy invent.zpráva
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO Dolní Povltaví 2015- přílohy změna vl.kapitálu
06.05.2016
01.01.2025
souborZáv. účet DSO Dolní Povltaví 2015 - výkaz zisků a ztrát
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO Dolní Povltaví 2015- přílohy zpráva o výsl.přezkumu
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěr. účet DSO Dolní Povltaví 2015 - Fin 2-12 2015
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO DOlní Povltaví za rok 2015
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO Dolní Povltaví 2015 - příl. k rozvaze
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO Dolní Povltaví 2015 - rozvaha 2015
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO Dolní Povltaví 2015- přílohy přehled o peněž.tocích
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO Dolní Povltaví 2015 - tabulky Kr.úřad
06.05.2016
01.01.2025
souborFinanční úřad veřejná vyhláška
29.04.2016
01.01.2025
souborFinanční úřad veřejná vyhláška
29.04.2016
01.01.2025
souborInformace o přerušení dodávky el.en
28.04.2016
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy Brandýs nad Labem
24.04.2016
01.01.2025
souborElektronická dražba - profi credit
20.04.2016
01.01.2025
souborZáměr obce- věcné břemeno p.č.48/9,48/10,113/3 a 321/2
18.04.2016
01.01.2025
souborVítání občánků - pozvánka a formulář k přihlášení
08.04.2016
01.01.2025
souborZáměr obce-prodej části ob.poz p.č.75/1 v k.ú. Hoštice
07.04.2016
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce 24.03.2016
04.04.2016
01.01.2025
souborZapis ze zasedání OZ 29.02.2016
26.03.2016
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody 10.3.2016
24.03.2016
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 24.3.2016
17.03.2016
01.01.2025
souborOznámení o prodeji pozemků č. 153/1 s 153/(
05.03.2016
01.01.2025
souborOznámení o zasedání zastupitelstva obce Vodochody dne 10.3.2016
02.03.2016
01.01.2025
souborOznámení o prodeji pozemků 66/2 a 153/1
27.02.2016
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 29. 2. 2016
19.02.2016
01.01.2025
souborOznámení záměru zřízení věcného břemena 24/3
17.02.2016
01.01.2025
souborOznámení záměru pronájmu pozemku 72/1
17.02.2016
01.01.2025
souborOznámení záměru věcného břemena 329/1
27.01.2016
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 18. 01. 2016
27.01.2016
01.01.2025
souborZákladní limity pro vypuštění odpadních vod do veřejné kanalizace
20.01.2016
01.01.2025
souborOznámení záměru: věcné břemeno pozemky 321/2, 113/3, 114/6
20.01.2016
01.01.2025
souborOznámení o vydání opatření obecné povahy
155/2016-MZE-15120
15.01.2016
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 27. 07. 2015
14.01.2016
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 18. 1. 2016
13.01.2016
01.01.2025
soubor Dražební vyhláška 15.12.2015
329998465
09.01.2016
01.01.2025
souborZápis ze zasedání obce Vodochody konaného dne 16. 12. 2015
09.01.2016
01.01.2025
souborExekuční příkaz nemovitosti
330001910
09.01.2016
01.01.2025
souborExekuční příkaz 9100815300
09.01.2016
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 16. 12. 2015
08.12.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání obce Vodochody konaného dne 23. 11. 2015
05.12.2015
01.01.2025
souborRekonstrukce mostu Vodochody - prodloužení úplné uzavírky do 30. 6. 2015
05.12.2015
01.01.2025
souborUsnesení o dražebním jednání Pozemek č 465/4
27.11.2015
01.01.2025
souborOznámení o pozemcích pro stavbu nového mostu Vodochody
27.11.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 26. 10. 2015
19.11.2015
01.01.2025
souborInformace o přerušení dodávky elektřiny 14. 12. 2015 8:00 - 15:00
19.11.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 23. 11. 2015
13.11.2015
01.01.2025
souborOznámení o záměru obce ve věci schválení věcného břemena pro pozemky parc.č. 321/2 a 48/8
10.11.2015
01.01.2025
souborOznámení o záměru obce ve věci schválení věcného břemena pro pozemky parc.č. 322/1 a 322/2
09.11.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 26. 10. 2015
19.10.2015
01.01.2025
souborPřehled nedostatečně zapsaných osob v ktastru nemovitostí (neznámý vlastník)
12.10.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 21. 09. 2015
12.10.2015
01.01.2025
souborPřehled nedostatečně zapsaných osob v ktastru nemovitostí (neznámý vlastník) - příloha
12.10.2015
01.01.2025
souborDSO Dolní povltaví: Návrh rozpočtu na rok 2016
12.10.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 21. 9. 2015
16.09.2015
01.01.2025
souborŽádost o vyjádření ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu silnice č. III/24219
15.09.2015
01.01.2025
souborVyjádření o žádosti o uzavření silnice III/24219
15.09.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 24. 08. 2015
10.09.2015
01.01.2025
souborRozpočtový výhled 2016 - 2019
18.08.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 24.8.2015
17.08.2015
01.01.2025
souborÚzemní řízení - rozhodnutí o umístění
05.08.2015
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška obce Vodochody 1-2015
05.08.2015
01.01.2025
souborProgram zlepšování kvality ovzduší zóna Střední čechy (červenec 2015)
24.07.2015
01.01.2025
souborVěcné břemeno - kanalizace
24.07.2015
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška - návrh opatření o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy
24.07.2015
01.01.2025
souborUsnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
167 EX 3222/12-215
24.07.2015
01.01.2025
souborVěcné břemeno - vodovodní a STP přípojka
24.07.2015
01.01.2025
souborNávrh opatření o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Čechy
35524/ENV/15
24.07.2015
01.01.2025
souborProgram zlepšování kvality ovzduší zóna Střední čechy
24.07.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 15. 6. 2015
30.06.2015
01.01.2025
souborZáměr obce- směna pozemku 329/8
11.06.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody 15.6.2015
04.06.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 11. 05. 2015
03.06.2015
01.01.2025
souborRozhodnutí o kácení stromů
15.05.2015
01.01.2025
souborOznámení o prodeji nevyužívaných pozemcích Obce Vodochody
13.05.2015
01.01.2025
souborNařízení RM Brandýs nad Labem - Stará Boleslav o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
13.05.2015
01.01.2025
souborFU - Dožádání ve věci vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitosti na rok 2015
04.05.2015
01.01.2025
souborFU - Veřejná vyhláška o výměře daně z nemovitosti za rok 2015
04.05.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody
29.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO 2014 - Příloha
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2014 - Inventarizační zpráva
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2014 - Výkaz zisků a ztrát
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2014 - Příloha
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2014 - Závěrečný účet obce Vodochody
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2014 - Rozvaha
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2014 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO 2014 - Protokol
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO 2013 - Závěrečný účet
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2014 - Finanční vypořádání
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO 2014 - Inventarizační zpráva
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO 2014 - Rozvaha
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO 2013 - Zpráva přezkum
23.04.2015
01.01.2025
souborCEZ: Záznam o věcném břemenu
07.04.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 02.03.2015
10.03.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 19. 02. 2015
27.02.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zastupitelstva obce Vodochody dne 2. 3. 2015
22.02.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody - 19. 2. 2015
13.02.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 26. 01. 2015
02.02.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zastupitelstva obce Vodochody dne 26. 1. 2014
16.01.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 17. 12. 2014
23.12.2014
01.01.2025
souborObec Vodochody: Rozpočet na rok 2015, Aktualizováno
23.12.2014
01.01.2025
souborRevitalizace osvětlení - Zadávací dokumentace - Závazný list č.3 - Návrh osvětlení komunikace
18.12.2014
01.01.2025
souborRevitalizace osvětlení - Zadávací dokumentace - Závazný list č.2 - Čestné prohlášení - kvalifikace
18.12.2014
01.01.2025
souborRevitalizace osvětlení - Zadávací dokumentace - Závazný list č.1 - Krycí list
18.12.2014
01.01.2025
souborRevitalizace osvětlení - Zadávací dokumentace - Závazný list č.4 - Technické parametry
18.12.2014
01.01.2025
souborRevitalizace osvětlení - Zadávací dokumentace
18.12.2014
01.01.2025
souborRevitalizace osvětlení - Zadávací dokumentace - Závazný list č.5 - Standard VO Vodochody
18.12.2014
01.01.2025
souborMinistr životního prostředí - rozhodnutí o rozkladu společnosti Letiště Vodochody a.s. 67609/ENV/14
4751/M/14
18.12.2014
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody
05.12.2014
01.01.2025
souborDSO Dolní povltaví: Návrh rozpočtu na rok 2015
26.11.2014
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 12. 11. 2014
15.11.2014
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody
04.11.2014
01.01.2025
souborZápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 3. 11. 2014
03.11.2014
01.01.2025