Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborObec Vodochody-schválené RO č.7/2020
30.12.2020
01.01.2025
souborJízdní řády platné po dobu vánočních prázdnin – tedy od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021.
17.12.2020
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška oznámení o zahájení stavebního záměru-Oprava komunikace U Pošty,Školská
10.12.2020
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.11.2020
10.12.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody- Schválený schodkový rozpočet na rok 2021
10.12.2020
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví- Schválený rozpočet na rok 2021
09.12.2020
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 14.12.2020
07.12.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválené RO č.6/2020
06.12.2020
01.01.2025
souborZáměr obce - prodej obecního pozemku k.ú.Vodochody p.č.39
24.11.2020
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 30.11.2020
23.11.2020
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 02.11.2020
16.11.2020
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - Návrh rozpočtu na rok 2021
10.11.2020
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - Návrh rozpočtu na rok 2021-příloha fin
10.11.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody- Návrh rozpočtu obce na rok 2021
02.11.2020
01.01.2025
souborMŠ Vodochody- Návrh rozpočtu na rok 2021
02.11.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválené RO č.5/2020
31.10.2020
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví- schválené RO č.1/2020
31.10.2020
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.10.2020
27.10.2020
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 02.11.2020
26.10.2020
01.01.2025
souborZáměr obce - prodej části obecního pozemku k.ú.Vodochody p.č.70/1
26.10.2020
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 05.10.2020
16.10.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválené RO č.4/2020
13.10.2020
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 19.10.2020
12.10.2020
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahyč.1/2020 Územní opatření o stavební uzávěře v k.ú. Vodochody u Prahy a Hoštice u Vodochod
09.10.2020
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy č.1/2020 kterým se vydává Územní opatření o stavební uzávěře v k.ú.Vodochody u Prahy a Hoštice u Vodochod
09.10.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody-výsledky hlasování voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů konané ve dnech 02.-03.2020
03.10.2020
01.01.2025
souborUsnesení vlády ČR - Nouzový stav
02.10.2020
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 05.10.2020
25.09.2020
01.01.2025
souborZáměr obce - prodej části obecního pozemku k.ú.Hoštice u Vodochod p.č.489/2
16.09.2020
01.01.2025
souborZáměr obce - prodej obecního pozemku k.ú.Vodochody p.č.184/33
15.09.2020
01.01.2025
souborVolby- Oznamení o době a místu konani voleb
10.09.2020
01.01.2025
souborPozvánka - 4.Hoštický Oktoberfest 11.9.-13.9.2020
08.09.2020
01.01.2025
souborVolby do Zastupitelstva Středočeského kraje-oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
08.09.2020
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška-stanovení místní úpravy provozu na poz.komun
07.09.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody-odstávka el.en. dne 26.08.2020
24.08.2020
01.01.2025
souborZáměr obce - prodej části obecních pozemů p.č.472/1,472/3,513/1 v k.ú. Hoštice u Vodochod
21.08.2020
01.01.2025
souborObec Postřižín-inzerce
03.08.2020
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.07.2020
23.07.2020
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.06.2020
16.07.2020
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška-oznámení o projednání Návrhu zadání Územního plánu Vodochody
15.07.2020
01.01.2025
souborÚzemní plán obce Vodochody-návrh zadání
15.07.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválené RO č.3/2020
08.07.2020
01.01.2025
souborNávrh stanovení MÚP k.ú. Hoštice u Vodochod-obec
07.07.2020
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 15.07.2020
07.07.2020
01.01.2025
souborNový jízdní řád linka 374 platný od 01.07.2020
26.06.2020
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví- Schválený závěrečný účet za rok 2019
25.06.2020
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 29.06.2020
19.06.2020
01.01.2025
souborZáměr obce - zřízení věc.břemene p.c.440/23 k.ú. Hoštice u Vodochod
19.06.2020
01.01.2025
souborZáměr obce - pronájem části pozemku p.č. 329/20 k.ú. Vodochody
28.05.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválené RO č.2/2020
28.05.2020
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.05.2020
28.05.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválený závěrečný účet za rok 2019
28.05.2020
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška-Územní opatření o stavební uzávěře
19.05.2020
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 18.05.2020
11.05.2020
01.01.2025
souborZáměr obce - prodej části obecních pozemů p.č.89 Hoštice u Vodochod
11.05.2020
01.01.2025
souborNařízení Města Brandýs nad Labem-životní prostředí
07.05.2020
01.01.2025
souborNařízení Města Brandýs nad Labem
07.05.2020
01.01.2025
souborObec Máslovice-Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu
04.05.2020
01.01.2025
souborZáměr obce - pronájem části obecních pozemů p.č.50/3,st.132,p.č.345
30.04.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 příloha tabulka č.4
28.04.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
28.04.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 příloha - výkaz zisků a ztrát
28.04.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 příloha
28.04.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody - Návrh závěrečného účtu za rok 2019-příloha Inventarizační zpráva za rok 2019
28.04.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody - Návrh závěrečného účtu za rok 2019-příloha Fin 2-12
28.04.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody - Návrh závěrečného účtu za rok 2019-přílohy zpráva o vysledku přezkoumání obce Vodochody za rok 2019
28.04.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody - Návrh závěrečného účtu za rok 2019-Rozvaha
28.04.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody - Návrh závěrečného účtu za rok 2019-přehled o peněžních tocích
28.04.2020
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.04.2020
27.04.2020
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 16.04.2020
16.04.2020
01.01.2025
souborUsnesení vlády k přijetí krizových opatření - Sbírka zákonů
01.04.2020
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví- Přílohy závěrečný účet 2019-rozvaha
30.03.2020
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví- Přílohy závěrečný účet 2019-výkaz zisků a ztrát
30.03.2020
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví- Přílohy závěrečný účet 2019-příloha
30.03.2020
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví- Přílohy závěrečný účet 2019-Inventar.zpráva
30.03.2020
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví- Přílohy závěrečný účet-Fin 2019
30.03.2020
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví- Přílohy závěrečný účet 2019-Zpráva o přezkumu
30.03.2020
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví- Návrh závěrečného účtu za rok 2019
30.03.2020
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 02.03.2020
12.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty-Položkový rozpočet
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty-Čestné prohlášení
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty- Krycí list
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty-Metodika hodnocení nabídek
09.03.2020
01.01.2025
souborOtevřená výzva k podání nabídky-Oprava komunikace ulice U Pošty-smlouva o dílo
09.03.2020
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválené RO č.1/2020
15.02.2020
01.01.2025
souborMŠ Vodochody-účetní záverka za rok 2019 -příloha
14.02.2020
01.01.2025
souborMŠ Vodochody-účetní záverka za rok 2019 - rozvaha
14.02.2020
01.01.2025
souborMŠ Vodochody-návrh účetní závěrky výsledek hospodaření k 31.12.2019
14.02.2020
01.01.2025
souborMŠ Vodochody-účetní záverka za rok 2019 - výkaz zisků a ztrát
14.02.2020
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 06.01.2020
14.01.2020
01.01.2025
souborMŠ Vodochody-Schválený rozpočet na rok 2020
15.12.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody-schválený rozpočet na rok 2020
15.12.2019
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 02.12.2019
09.12.2019
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví- Schválený rozpočet na rok 2020
09.12.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody- Návrh rozpočtu obce na rok 2020
12.11.2019
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - Návrh rozpočtu na rok 2020
23.10.2019
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021-2023
23.10.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody- Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020-2023
17.09.2019
01.01.2025
souborObec Vodochody-Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2023
14.08.2019
01.01.2025