Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborPozvánka na zasedání OZ dne 28.03.2017
21.03.2017
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 20.03.2017
13.03.2017
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.02.2017
09.03.2017
01.01.2025
souborObec Vodochody - oznámení záměru o pronájmu části nebytových prostor
06.03.2017
01.01.2025
souborZáměr obce- prodej části pozemku p.č. 307 k.ú. Vodochody u Prahy
24.02.2017
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 27.02.2017
20.02.2017
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.12.2016
04.01.2017
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.11.2016
21.12.2016
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 28.12.2016
20.12.2016
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 23.11.2016
15.11.2016
01.01.2025
souborPřerušení dodávky el.proudu 2.12.2016 obec Hoštice
11.11.2016
01.01.2025
souborOznámení záměru-věcné břemeno k.ú.Vodochody p.č. st65,329/1,328/1,328/2,70/1,310/2
07.11.2016
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - návrh rozpočtu na rok 2017
07.11.2016
01.01.2025
souborNávrh rozpočtu na rok 2017-Obec Vodochody
07.11.2016
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy-úřad pro civilní letectví
04.11.2016
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy-úřad pro civilní letectví
04.11.2016
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy-úřad pro civilní letectví
04.11.2016
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy-úřad pro civilní letectví
04.11.2016
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy-úřad pro civilní letectví
04.11.2016
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy-úřad pro civilní letectví
04.11.2016
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy-úřad pro civilní letectví
04.11.2016
01.01.2025
souborZáměr obce- pronájem pozemku p.č.153/8 a p.č.146 v k.ú. Vodochody u Prahy
31.10.2016
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.09.2016
20.09.2016
01.01.2025
souborČEZ distribuce-informace k odstranění stromoví
08.09.2016
01.01.2025
souborInformace o přerušení dodávce elektřiny
06.09.2016
01.01.2025
souborZápis ze Zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.08.2016
06.09.2016
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 12.09.2016
05.09.2016
01.01.2025
souborUsnesení - dražba nemovitostí_22.8.2016_
27.08.2016
01.01.2025
souborDSO Dolní Povltaví - návrh rozpočtového výhledu 2017-2019
23.08.2016
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 22.08.2016
14.08.2016
01.01.2025
souborOznámení záměru- prodej pozemku p.č. 71/4.305/1 v k.ú Vodochody
26.07.2016
01.01.2025
souborPozvánka na zasedání OZ dne 25.07.2016
16.07.2016
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce 20.06.2016
08.07.2016
01.01.2025
souborDražba-Smrčková
24.06.2016
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška č.1/2016 o stanovení koeficientů pro výpočet daně
22.06.2016
01.01.2025
souborZáměr obce- věcné břemeno p.č.322/1,322/2,321/2
17.06.2016
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 20.06.2016
12.06.2016
01.01.2025
souborInformace o přerušení dodávky elektřiny 23.6 a 28.6.2016
07.06.2016
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 23.05.2016
27.05.2016
01.01.2025
souborZáměr obce- věcné břemeno p.č.322/1,322/2,321/2
27.05.2016
01.01.2025
souborZávěr.účet Vodochody 2015- přehled o peněž.tocích
24.05.2016
01.01.2025
souborZávěr.účet Vodochody 2015-rozvaha-bilance
24.05.2016
01.01.2025
souborZávěr.účet Vodochody 2015-přehled fin.vztahů
24.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet obce Vodochody za rok 2015
24.05.2016
01.01.2025
souborZávěr.účet Vodochody 2015-výkaz zisků a ztrát
24.05.2016
01.01.2025
souborZávěr.účet Vodochody 2015-výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
24.05.2016
01.01.2025
souborZávěr.účet Vodochody 2015- příloha USC
24.05.2016
01.01.2025
souborOZV obce Vodochody č.1_2016 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
24.05.2016
01.01.2025
souborZpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce Vodochody za rok 2015
24.05.2016
01.01.2025
souborZáměr obce- pronájem pozemku p.č.77 k.ú.Vodochody
22.05.2016
01.01.2025
souborZáměr obce-prodej části ob.poz p.č.329/1 k.ú. Vodochody
22.05.2016
01.01.2025
souborInzerce-pracovní pozice
19.05.2016
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 23.5.2016
12.05.2016
01.01.2025
souborZáv. účet DSO Dolní Povltaví 2015 - výkaz zisků a ztrát
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO Dolní Povltaví 2015 - příl. k rozvaze
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO Dolní Povltaví 2015- přílohy změna vl.kapitálu
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO Dolní Povltaví 2015- přílohy přehled o peněž.tocích
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO Dolní Povltaví 2015- přílohy invent.zpráva
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO Dolní Povltaví 2015 - rozvaha 2015
06.05.2016
01.01.2025
souborOznámění záměru-věcné břemeno ČEZ k.ú.Hoštice p.č.498,75/1,104/2
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO Dolní Povltaví 2015 - tabulky Kr.úřad
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO Dolní Povltaví 2015- přílohy zpráva o výsl.přezkumu
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěr. účet DSO Dolní Povltaví 2015 - Fin 2-12 2015
06.05.2016
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO DOlní Povltaví za rok 2015
06.05.2016
01.01.2025
souborFinanční úřad veřejná vyhláška
29.04.2016
01.01.2025
souborFinanční úřad veřejná vyhláška
29.04.2016
01.01.2025
souborInformace o přerušení dodávky el.en
28.04.2016
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy Brandýs nad Labem
24.04.2016
01.01.2025
souborElektronická dražba - profi credit
20.04.2016
01.01.2025
souborZáměr obce- věcné břemeno p.č.48/9,48/10,113/3 a 321/2
18.04.2016
01.01.2025
souborVítání občánků - pozvánka a formulář k přihlášení
08.04.2016
01.01.2025
souborZáměr obce-prodej části ob.poz p.č.75/1 v k.ú. Hoštice
07.04.2016
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce 24.03.2016
04.04.2016
01.01.2025
souborZapis ze zasedání OZ 29.02.2016
26.03.2016
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody 10.3.2016
24.03.2016
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 24.3.2016
17.03.2016
01.01.2025
souborOznámení o prodeji pozemků č. 153/1 s 153/(
05.03.2016
01.01.2025
souborOznámení o zasedání zastupitelstva obce Vodochody dne 10.3.2016
02.03.2016
01.01.2025
souborOznámení o prodeji pozemků 66/2 a 153/1
27.02.2016
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 29. 2. 2016
19.02.2016
01.01.2025
souborOznámení záměru zřízení věcného břemena 24/3
17.02.2016
01.01.2025
souborOznámení záměru pronájmu pozemku 72/1
17.02.2016
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 18. 01. 2016
27.01.2016
01.01.2025
souborOznámení záměru věcného břemena 329/1
27.01.2016
01.01.2025
souborZákladní limity pro vypuštění odpadních vod do veřejné kanalizace
20.01.2016
01.01.2025
souborOznámení záměru: věcné břemeno pozemky 321/2, 113/3, 114/6
20.01.2016
01.01.2025
souborOznámení o vydání opatření obecné povahy
155/2016-MZE-15120
15.01.2016
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 27. 07. 2015
14.01.2016
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 18. 1. 2016
13.01.2016
01.01.2025
souborZápis ze zasedání obce Vodochody konaného dne 16. 12. 2015
09.01.2016
01.01.2025
souborExekuční příkaz nemovitosti
330001910
09.01.2016
01.01.2025
soubor Dražební vyhláška 15.12.2015
329998465
09.01.2016
01.01.2025
souborExekuční příkaz 9100815300
09.01.2016
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 16. 12. 2015
08.12.2015
01.01.2025
souborRekonstrukce mostu Vodochody - prodloužení úplné uzavírky do 30. 6. 2015
05.12.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání obce Vodochody konaného dne 23. 11. 2015
05.12.2015
01.01.2025
souborOznámení o pozemcích pro stavbu nového mostu Vodochody
27.11.2015
01.01.2025
souborUsnesení o dražebním jednání Pozemek č 465/4
27.11.2015
01.01.2025
souborInformace o přerušení dodávky elektřiny 14. 12. 2015 8:00 - 15:00
19.11.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 26. 10. 2015
19.11.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 23. 11. 2015
13.11.2015
01.01.2025
souborOznámení o záměru obce ve věci schválení věcného břemena pro pozemky parc.č. 321/2 a 48/8
10.11.2015
01.01.2025
souborOznámení o záměru obce ve věci schválení věcného břemena pro pozemky parc.č. 322/1 a 322/2
09.11.2015
01.01.2025
souborRozpočet obce Vodochody pro rok 2016
29.10.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 26. 10. 2015
19.10.2015
01.01.2025
souborPřehled nedostatečně zapsaných osob v ktastru nemovitostí (neznámý vlastník)
12.10.2015
01.01.2025
souborPřehled nedostatečně zapsaných osob v ktastru nemovitostí (neznámý vlastník) - příloha
12.10.2015
01.01.2025
souborDSO Dolní povltaví: Návrh rozpočtu na rok 2016
12.10.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 21. 09. 2015
12.10.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 21. 9. 2015
16.09.2015
01.01.2025
souborVyjádření o žádosti o uzavření silnice III/24219
15.09.2015
01.01.2025
souborŽádost o vyjádření ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu silnice č. III/24219
15.09.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 24. 08. 2015
10.09.2015
01.01.2025
souborRozpočtový výhled 2016 - 2019
18.08.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody dne 24.8.2015
17.08.2015
01.01.2025
souborÚzemní řízení - rozhodnutí o umístění
05.08.2015
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška obce Vodochody 1-2015
05.08.2015
01.01.2025
souborVěcné břemeno - kanalizace
24.07.2015
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška - návrh opatření o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy
24.07.2015
01.01.2025
souborProgram zlepšování kvality ovzduší zóna Střední čechy (červenec 2015)
24.07.2015
01.01.2025
souborNávrh opatření o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Čechy
35524/ENV/15
24.07.2015
01.01.2025
souborVěcné břemeno - vodovodní a STP přípojka
24.07.2015
01.01.2025
souborUsnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
167 EX 3222/12-215
24.07.2015
01.01.2025
souborProgram zlepšování kvality ovzduší zóna Střední čechy
24.07.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 15. 6. 2015
30.06.2015
01.01.2025
souborZáměr obce- směna pozemku 329/8
11.06.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody 15.6.2015
04.06.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 11. 05. 2015
03.06.2015
01.01.2025
souborRozhodnutí o kácení stromů
15.05.2015
01.01.2025
souborNařízení RM Brandýs nad Labem - Stará Boleslav o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
13.05.2015
01.01.2025
souborOznámení o prodeji nevyužívaných pozemcích Obce Vodochody
13.05.2015
01.01.2025
souborFU - Veřejná vyhláška o výměře daně z nemovitosti za rok 2015
04.05.2015
01.01.2025
souborFU - Dožádání ve věci vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitosti na rok 2015
04.05.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody
29.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2014 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO 2013 - Zpráva přezkum
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO 2014 - Rozvaha
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO 2013 - Výkaz rozpočtu
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2014 - Příloha
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO 2014 - Inventarizační zpráva
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2014 - Výkaz FIN
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2014 - Výkaz zisků a ztrát
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2014 - Finanční vypořádání
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2014 - Inventarizační zpráva
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2014 - Závěrečný účet obce Vodochody
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO 2014 - Příloha
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO 2013 - Závěrečný účet
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet DSO 2014 - Protokol
23.04.2015
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2014 - Rozvaha
23.04.2015
01.01.2025
souborCEZ: Záznam o věcném břemenu
07.04.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 02.03.2015
10.03.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 19. 02. 2015
27.02.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zastupitelstva obce Vodochody dne 2. 3. 2015
22.02.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody - 19. 2. 2015
13.02.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 26. 01. 2015
02.02.2015
01.01.2025
souborInformace o konání zastupitelstva obce Vodochody dne 26. 1. 2014
16.01.2015
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 17. 12. 2014
23.12.2014
01.01.2025
souborObec Vodochody: Rozpočet na rok 2015, Aktualizováno
23.12.2014
01.01.2025
souborRevitalizace osvětlení - Zadávací dokumentace - Závazný list č.3 - Návrh osvětlení komunikace
18.12.2014
01.01.2025
souborRevitalizace osvětlení - Zadávací dokumentace - Závazný list č.2 - Čestné prohlášení - kvalifikace
18.12.2014
01.01.2025
souborMinistr životního prostředí - rozhodnutí o rozkladu společnosti Letiště Vodochody a.s. 67609/ENV/14
4751/M/14
18.12.2014
01.01.2025
souborRevitalizace osvětlení - Zadávací dokumentace - Závazný list č.4 - Technické parametry
18.12.2014
01.01.2025
souborRevitalizace osvětlení - Zadávací dokumentace - Závazný list č.1 - Krycí list
18.12.2014
01.01.2025
souborRevitalizace osvětlení - Zadávací dokumentace - Závazný list č.5 - Standard VO Vodochody
18.12.2014
01.01.2025
souborRevitalizace osvětlení - Zadávací dokumentace
18.12.2014
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody
05.12.2014
01.01.2025
souborDSO Dolní povltaví: Návrh rozpočtu na rok 2015
26.11.2014
01.01.2025
souborZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 12. 11. 2014
15.11.2014
01.01.2025
souborInformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vodochody
04.11.2014
01.01.2025
souborZápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodochody ze dne 3. 11. 2014
03.11.2014
01.01.2025