Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborRozpočtové opatření č. 2
24.04.2017
31.01.2018
souborRozpočtový výhled 2017
09.03.2017
31.12.2017
souborRozpočet na rok 2017
09.03.2017
31.12.2017
souborrozpočet svazku na 2017 a rozpočtový výhled
09.03.2017
31.12.2017
souborÚhrada poplatků příkazem z banky
30.05.2016
31.12.2017