Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborOznámení o vydání - Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povany 16070
20.10.2016
07.11.2016
souborZáměr obce 16069
18.10.2016
04.11.2016
souborZápis z 16. jednání zastupitelstva obce 16068
17.10.2016
07.11.2016
souborZáměr obce 16067
14.10.2016
31.10.2016
souborOznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.10.2016 16066
10.10.2016
01.11.2016
souborZáměr obce 16065
10.10.2016
27.10.2016
souborDražební vyhláška 16061
26.09.2016
03.11.2016
souborOdstranění a ořez dřevin - zásady a podmínky 16057
12.09.2016
30.11.2016
souborSeznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí 16058
12.09.2016
31.12.2023
souborOdstranění a ořez dřevin - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí 16057
12.09.2016
30.11.2016
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 07/2016 16037
30.05.2016
30.05.2019
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 05/2016 16016
16.03.2016
16.03.2019
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 01/2016 16015
16.03.2016
16.03.2019
souborSoupis nároků Označení pozemkových úprav: KoPÚ k.ú. Přibice 15034
21.07.2015
01.01.2025
souborOznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků 15033
21.07.2015
01.01.2025
souborZaslání soupisu nároků 15035
21.07.2015
01.01.2025
souborZáverečný účet hospodaření obce za rok 2014 15030
08.07.2015
01.01.2025
souborVÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014 15016
28.05.2015
01.01.2025
souborZáverečný účet obce za rok 2014 15015
28.05.2015
01.01.2025
souborInventarizační zpráva za rok 2014 15017
28.05.2015
01.01.2025
souborZpráva o výsledku ověření pohledávek a závazků 2015 15020
03.03.2015
01.01.2025
souborVýzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb. - seznam neznámých vlastníků
28.07.2014
31.12.2023
souborInformace pro veřejnost z ÚZSVM - seznam neznámých vlastníků
28.07.2014
31.12.2023