Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborZáměr obce 16034
23.05.2016
08.06.2016
souborZáměr obce 16032
23.05.2016
08.06.2016
souborZáměr obce 16033
23.05.2016
08.06.2016
souborÚZSVM - výběrové řízení č. BBV/7/2016 16030
10.05.2016
01.06.2016
souborVeřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí 16027
2096684/16/3000-11460-705400
29.04.2016
30.05.2016
souborInformace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016 16029
29.04.2016
30.05.2016
souborInformace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016 16028
29.04.2016
30.05.2016
souborPorovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - rok 2015, VaK Břeclav 16025
28.04.2016
30.06.2016
souborPorovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - rok 2015, Obec Přibice 16026
28.04.2016
30.06.2016
souborVeřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje JMK na udržitelný rozvoj území 16024
25.04.2016
10.06.2016
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 01/2016 16015
16.03.2016
16.03.2019
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 05/2016 16016
16.03.2016
16.03.2019
souborSeznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí 16014
09.03.2016
31.12.2023
souborZaslání soupisu nároků 15035
21.07.2015
01.01.2025
souborSoupis nároků Označení pozemkových úprav: KoPÚ k.ú. Přibice 15034
21.07.2015
01.01.2025
souborOznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků 15033
21.07.2015
01.01.2025
souborZáverečný účet hospodaření obce za rok 2014 15030
08.07.2015
01.01.2025
souborZáverečný účet obce za rok 2014 15015
28.05.2015
01.01.2025
souborInventarizační zpráva za rok 2014 15017
28.05.2015
01.01.2025
souborVÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014 15016
28.05.2015
01.01.2025
souborZáměr obce 15013
20.05.2015
06.06.2016
souborOznámení o výběrovém řízení
15009
24.04.2015
25.05.2016
souborZpráva o výsledku ověření pohledávek a závazků 2015 15020
03.03.2015
01.01.2025
souborVýzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb. - seznam neznámých vlastníků
28.07.2014
31.12.2023
souborInformace pro veřejnost z ÚZSVM - seznam neznámých vlastníků
28.07.2014
31.12.2023