Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborPozvánka na jednání zastupitelstva obce 17050
26.06.2017
04.07.2017
souborDSO Čistá Jihlava - Návrh závěrečného účtu za rok 2016 - Rozvaha 17049
08.06.2017
30.06.2017
souborDSO Čistá Jihlava - Návrh závěrečného účtu za rok 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 17049
08.06.2017
30.06.2017
souborDSO Čistá Jihlava - Návrh závěrečného účtu za rok 2016 17049
08.06.2017
30.06.2017
souborDSO Čistá Jihlava - Návrh závěrečného účtu za rok 2016 - Inventarizační zpráva za rok 2016 17049
08.06.2017
30.06.2017
souborDSO Čistá Jihlava - Návrh závěrečného účtu za rok 2016 - Výkaz FIN 2-12 17049
08.06.2017
30.06.2017
souborDSO Čistá Jihlava - Návrh závěrečného účtu za rok 2016 - Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí 17049
08.06.2017
30.06.2017
souborSdružení obcí Čistá Jihlava DSO: Oznámení o zvěřejnění Rozpočtových opatření na rok 2017 17040
26.05.2017
01.01.2025
souborDražební vyhláška 17035
19.05.2017
13.07.2017
souborStátní pozemkový úřad - Seznam nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu 17031
03.05.2017
02.08.2017
souborSdružení obcí Čistá Jihlava DSO: Oznámení o zvěřejnění Rozpočtu na rok 2017 17025
19.04.2017
01.01.2025
souborCyklistická stezka Brno-Vídeň DSO: Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu 2017 17023
18.04.2017
01.01.2025
souborCyklistická stezka Brno-Vídeň DSO: Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2016 17024
18.04.2017
01.01.2025
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 01/2017 17022
04.04.2017
04.04.2020
souborOznámení o zveřejnění RV 2017 - 2019 DSO CS B-V 17014
08.03.2017
01.01.2025
souborSeznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí 17008
01.03.2017
31.12.2023
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 08/2016 16081
22.11.2016
22.11.2019
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 07/2016 16037
30.05.2016
30.05.2019
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 01/2016 16015
16.03.2016
16.03.2019
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 05/2016 16016
16.03.2016
16.03.2019
souborVýzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb. - seznam neznámých vlastníků
28.07.2014
31.12.2023
souborInformace pro veřejnost z ÚZSVM - seznam neznámých vlastníků
28.07.2014
31.12.2023