Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborZápis z 15. jednání zastupitelstva obce 16049
25.07.2016
15.08.2016
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 07/2016 16037
30.05.2016
30.05.2019
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 01/2016 16015
16.03.2016
16.03.2019
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 05/2016 16016
16.03.2016
16.03.2019
souborSeznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí 16014
09.03.2016
31.12.2023
souborOznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků 15033
21.07.2015
01.01.2025
souborSoupis nároků Označení pozemkových úprav: KoPÚ k.ú. Přibice 15034
21.07.2015
01.01.2025
souborZaslání soupisu nároků 15035
21.07.2015
01.01.2025
souborZáverečný účet hospodaření obce za rok 2014 15030
08.07.2015
01.01.2025
souborVÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014 15016
28.05.2015
01.01.2025
souborZáverečný účet obce za rok 2014 15015
28.05.2015
01.01.2025
souborInventarizační zpráva za rok 2014 15017
28.05.2015
01.01.2025
souborZpráva o výsledku ověření pohledávek a závazků 2015 15020
03.03.2015
01.01.2025
souborInformace pro veřejnost z ÚZSVM - seznam neznámých vlastníků
28.07.2014
31.12.2023
souborVýzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb. - seznam neznámých vlastníků
28.07.2014
31.12.2023