Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborPozvánka na jednání zastupitelstva obce 21028
18.06.2021
30.06.2021
souborVeřejná vyhláška: Oznámení zahájení územního řízení. Rozvod optické sítě v obci Ivaň. 21027/1
16.06.2021
02.07.2021
souborPříloha: Celková situace. Rozvod optické sítě v obci Ivaň. 21027/2
16.06.2021
02.07.2021
souborObec Přibice: Příloha 2020 21025/7
03.06.2021
30.06.2021
souborObec Přibice: Výkaz zisku a ztráty 2020 21025/6
03.06.2021
30.06.2021
souborObec Přibice: Rozvaha 2020 21025/5
03.06.2021
30.06.2021
souborObec Přibice: Zpráva o výsledku přezkoumán hospodaření za rok 2020 21025/4
03.06.2021
30.06.2021
souborObec Přibice: FIN 2-12M 21025/2
03.06.2021
30.06.2021
souborObec Přibice: Inventarizační zpráva za rok 2020 21025/3
03.06.2021
30.06.2021
souborObec Přibice : Návrh závěrečného účtu za rok 2020 21025/1
03.06.2021
30.06.2021
souborDSO Sdružení obcí Čistá Jihlava: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2023 21026
03.06.2021
25.06.2021
souborDSO Sdružení obcí Čistá Jihlava: Rozvaha 2020 21024/4
28.05.2021
25.06.2021
souborDSO Sdružení obcí Čistá Jihlava: Inventarizační zpráva 2020 21024/3
28.05.2021
25.06.2021
souborDSO Sdružení obcí Čistá Jihlava: Návrh závěrečného účtu za rok 2020 21024/1
28.05.2021
25.06.2021
souborDSO Sdružení obcí Čistá Jihlava: Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí 2020 21024/6
28.05.2021
25.06.2021
souborDSO Sdružení obcí Čistá Jihlava: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 21024/2
28.05.2021
25.06.2021
souborDSO Sdružení obcí Čistá Jihlava: Výkaz FIN 2-12 M 2020 21024/5
28.05.2021
25.06.2021
souborDSO Sdružení obcí Čistá Jihlava: Výkaz zisku a ztráty 2020 21024/7
28.05.2021
25.06.2021
souborOznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 21023
21.05.2021
02.07.2021
souborŘád veřejného pohřebiště obce Přibice 21022
19.05.2021
30.06.2021
souborÚZSVM: Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, stav k 1. 2. 2021 21007
02.03.2021
31.12.2023
souborOznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.9.2020 (11:30-16:00 hod.) 20046
02.09.2020
01.01.2025
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 1/2020 20040
14.07.2020
14.07.2023
souborObec Přibice: Oznámení o zveřejnění dokumentů 20025
24.04.2020
01.01.2025
souborMinisterstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy 20022
06.04.2020
31.12.2022
souborSdružení obcí Čistá Jihlava: Oznámení o zveřejnění dokumentů 20013
24.02.2020
01.01.2025
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 7/2019 19041
18.07.2019
18.07.2022
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 4/2019 19019
23.04.2019
23.04.2022
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 1/2019 19015
09.04.2019
09.04.2022
souborCyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí: Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě, o přístupnosti a možnosti nahlédnutí 18013
16.02.2018
01.01.2025
souborÚZSVM: Informace pro veřejnost
24.03.2014
31.12.2023
souborÚZSVM: Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
24.03.2014
31.12.2023