Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborPozvánka na jednání zastupitelstva obce 20032
18.05.2020
26.05.2020
souborKrajský úřad JMK, Veřejná vyhláška: Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 20031
18.05.2020
30.06.2020
souborZáměr obce 20030
13.05.2020
29.05.2020
souborKrajský úřad JMK, Veřejná vyhláška: Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území 20028
07.05.2020
30.06.2020
souborZáměr obce 20029
07.05.2020
25.05.2020
souborFinanční úřad pro JMK: Veřejná vyhláška, zpřístupnění hromadného předpisného seznamu 20026
27.04.2020
27.05.2020
souborObec Přibice: Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 20024
24.04.2020
31.05.2020
souborObec Přibice: Oznámení o zveřejnění dokumentů 20025
24.04.2020
01.01.2025
souborMinisterstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy 20022
06.04.2020
31.12.2022
souborCyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 20021
11.03.2020
30.06.2020
souborCyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí: Návrh závěrečného účtu za rok 2019 20020
11.03.2020
30.06.2020
souborÚZSVM: Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, stav k 1. 2. 2020 20018
02.03.2020
31.12.2023
souborSdružení obcí Čistá Jihlava: Oznámení o zveřejnění dokumentů 20013
24.02.2020
01.01.2025
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 7/2019 19041
18.07.2019
18.07.2022
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 4/2019 19019
23.04.2019
23.04.2022
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 1/2019 19015
09.04.2019
09.04.2022
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 2/2018 18031
11.05.2018
11.05.2021
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 1/2018 18030
11.05.2018
11.05.2021
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 3/2018 18032
11.05.2018
11.05.2021
souborCyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí: Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě, o přístupnosti a možnosti nahlédnutí 18013
16.02.2018
01.01.2025
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 3/2017 17063
13.09.2017
13.09.2020
souborÚZSVM: Informace pro veřejnost
24.03.2014
31.12.2023
souborÚZSVM: Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
24.03.2014
31.12.2023