Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborVeřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018
25.04.2018
28.05.2018
souborVýcvik ve vojenském újezdu Hradiště v květnu 2018
25.04.2018
01.06.2018
souborKomplexní pozemkové úpravy v k.ú.P.Rohozec u Hradiště II. -pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
20.04.2018
07.05.2018
souborKomplexní pozemkové úpravy v k.ú P.Rohozec u Hradiště i. - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
20.04.2018
07.05.2018
souborZáměr č.2/2018
20.04.2018
07.05.2018
souborRozpočtové opatření č. 2/2018
12.04.2018
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění rozpočtového opatření č.2
12.04.2018
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č.1/2018
13.02.2018
01.01.2025
souborinformace o zveřejnění rozpočtového opatření č.1
13.02.2018
01.01.2025
souborNabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový fond
07.02.2018
01.05.2018
souborPolicie ČR nábor
29.01.2018
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018
04.01.2018
01.01.2025
souborSchválený rozpočet na rok 2018
04.01.2018
01.01.2025
souborPublicita k projektu Záchrana kaple sv. Notburgy PZK ÚK
15.12.2017
01.01.2025
souborPublicita k POV ÚK
15.12.2017
01.01.2025
souborDarovací smlouva mezi SOP a Obcí Petrohrad
06.12.2017
01.01.2025
souborRozpočet SOP na rok 2018
06.12.2017
01.01.2025
souborStřednědobý výhled rozpočtu na rok 2020
06.12.2017
01.01.2025
souborinformace o zveřejnění
01.12.2017
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění SOP
01.12.2017
01.01.2025
souborNávrh rozpočtu na rok 2018 Svazek obcí Podbořansko
13.11.2017
01.01.2025
souborSOP-informace o zveřejnění
25.07.2017
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Podbořanský Rohozec na období 2016-2020
13.03.2017
01.01.2025
souborAktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
15.02.2017
01.01.2025
souborSmlouva o zápůjčce
05.01.2017
05.01.2020
souborProjekt TRANSFER
08.12.2016
01.01.2025
souborZákladní informace k nové službě finanční správy ČR
01.12.2016
01.01.2025
souborPříručka pro případ ohrožení
04.03.2013
31.12.2025