Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborZápis z 8.zasedání zastupitelstva
23.05.2016
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy - program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04
16.05.2016
01.06.2016
souborZávěrečný účet za rok 2015 -Svazek obcí Podbořansko
10.05.2016
27.05.2016
souborZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 -Svazek obcí Podbořansko
10.05.2016
27.05.2016
souborVeřejná vyhláška -daň z nemovitých věcí
29.04.2016
30.05.2016
souborOznámení o zamýšleném převodu
27.04.2016
27.07.2016
souborZápis z 7. zasedání zastupitelstva
16.03.2016
01.01.2025
souborInformace Státního pozemkového úřadu
15.10.2015
15.11.2016
souborPříručka pro případ ohrožení
04.03.2013
31.12.2025