Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborSvazek obcí Podbořansko - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
16.10.2019
01.01.2025
souborOznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště II
07.10.2019
23.10.2019
souborOznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště I
07.10.2019
23.10.2019
souborRozpočtová změna č.4/2019
23.09.2019
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění rozpočtové změny č. 4/2019
23.09.2019
01.01.2025
souborupozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18.09.2019
15.11.2019
souborMinisterstvo zemědělství - Veřejná vyhláška -zalesňování
02.09.2019
31.12.2022
souborSeznam nemovitostí - nedostatečně identifikovaný vlastník k 1.8.2019
20.08.2019
01.01.2025
souborČipování psů - povinné od 1.1.2020
05.08.2019
01.01.2025
souborOpatření obecné povahy při nedostatku vody veřejnou vyhláškou
10.07.2019
31.10.2019
souborRozpočtové opatření č.3/2019
24.06.2019
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění rozpočtové změny č. 3/2019
24.06.2019
01.01.2025
souborZávěrečný účet za rok 2018
20.06.2019
30.06.2020
souborInformace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2018
20.06.2019
30.06.2020
souborRozpočtové opatření č.2/2019
05.06.2019
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění rozpočtové změny č.2
05.06.2019
01.01.2025
souborKotlíková dotace 4.výzva
05.06.2019
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2019
20.03.2019
01.01.2025
souborOznámení o výsledku výběrového řízení - obnova fasády kaple sv. Notburgy
20.03.2019
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č. 1/2019
20.03.2019
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2024
14.01.2019
01.01.2025
souborSchválený rozpočet na rok 2019
14.01.2019
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019
14.01.2019
01.01.2025
souborSchválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024
14.01.2019
01.01.2025
souborNávrh rozpočtu obce Podbořanský Rohozec na rok 2019
28.11.2018
01.01.2025
souborSOP-informace o zveřejnění záv.účtu,zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření a rozpočtové opatření č.1
29.06.2018
01.01.2025
souborOznámení pověřence
24.05.2018
01.01.2025
souborNávrh smlouvy o poskytování služeb na zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů
30.04.2018
01.01.2025
souborPublicita k projektu Záchrana kaple sv. Notburgy PZK ÚK
15.12.2017
01.01.2025
souborPublicita k POV ÚK
15.12.2017
01.01.2025
souborStřednědobý výhled rozpočtu na rok 2020
06.12.2017
01.01.2025
souborRozpočet SOP na rok 2018
06.12.2017
01.01.2025
souborDarovací smlouva mezi SOP a Obcí Petrohrad
06.12.2017
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění SOP
01.12.2017
01.01.2025
souborSmlouva o zápůjčce
05.01.2017
05.01.2020
souborProjekt TRANSFER
08.12.2016
01.01.2025
souborZákladní informace k nové službě finanční správy ČR
01.12.2016
01.01.2025
souborPříručka pro případ ohrožení
04.03.2013
31.12.2025