Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborVýroční zpráva za rok 2016
22.03.2017
17.04.2017
souborVýzva k podání nabídky - rekonstrukce bytu 1D,čp.2
21.03.2017
17.04.2017
souborVýzva k podání nabídky :havarijní opravy vodoinstalace a topení
21.03.2017
17.04.2017
souborZápis z 12.zasedání zastupitelstva obce
20.03.2017
06.04.2017
souborZáměr č.4/2017- pacht pozemku
16.03.2017
05.04.2017
souborZáměr č.1/2017 - prodej pozemku
16.03.2017
05.04.2017
souborZáměr č.2/2017 - prodej pozemku
16.03.2017
05.04.2017
souborZáměr č.3/2017 - prodej pozemku
16.03.2017
05.04.2017
souborStřednědobý rozpočtový výhled na rok 2019 Svazek obcí Podbořanska
14.03.2017
30.03.2017
souborStřednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 Svazek obcí Podbořansko
14.03.2017
30.03.2017
souborRozpočet na rok 2017 Svazek obcí Podbořansko
14.03.2017
30.03.2017
souborInformace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Podbořanský Rohozec na období 2016-2020
13.03.2017
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Podbořanský Rohozec na rok 2017
13.03.2017
01.01.2025
souborÚřední deska
01.03.2017
31.03.2017
souborAktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
15.02.2017
01.01.2025
souborOznámení o zamýšleném převodu
26.01.2017
26.04.2017
souborPtačí chřipka - informace pro veřejnost
10.01.2017
31.03.2017
souborProjekt TRANSFER
08.12.2016
01.01.2025
souborZákladní informace k nové službě finanční správy ČR
01.12.2016
01.01.2025
souborPříručka pro případ ohrožení
04.03.2013
31.12.2025