Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborVeřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
25.04.2019
28.05.2019
souborJmenování zapisovatele okrskové volební komise
11.04.2019
27.05.2019
souborInformace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14.dubnu 2019
11.04.2019
27.05.2019
souborVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy
08.04.2019
13.05.2019
souborInformace o počtu a sídlech volebních okrsků
08.04.2019
27.05.2019
souborStanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
25.03.2019
27.05.2019
souborOznámení o výsledku výběrového řízení - obnova fasády kaple sv. Notburgy
20.03.2019
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2019
20.03.2019
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č. 1/2019
20.03.2019
01.01.2025
souborSeznam nemovitostí - nedostatečně identifikovaný vlastník - stav k 1.2.2019
15.03.2019
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019
14.01.2019
01.01.2025
souborSchválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024
14.01.2019
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2024
14.01.2019
01.01.2025
souborSchválený rozpočet na rok 2019
14.01.2019
01.01.2025
souborNávrh rozpočtu obce Podbořanský Rohozec na rok 2019
28.11.2018
01.01.2025
souborSOP-informace o zveřejnění záv.účtu,zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření a rozpočtové opatření č.1
29.06.2018
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu
27.06.2018
30.06.2019
souborInformace o zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce za rok 2017
31.05.2018
01.01.2025
souborOznámení pověřence
24.05.2018
01.01.2025
souborNávrh smlouvy o poskytování služeb na zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů
30.04.2018
01.01.2025
souborPublicita k POV ÚK
15.12.2017
01.01.2025
souborPublicita k projektu Záchrana kaple sv. Notburgy PZK ÚK
15.12.2017
01.01.2025
souborStřednědobý výhled rozpočtu na rok 2020
06.12.2017
01.01.2025
souborDarovací smlouva mezi SOP a Obcí Petrohrad
06.12.2017
01.01.2025
souborRozpočet SOP na rok 2018
06.12.2017
01.01.2025
souborInformace o zveřejnění SOP
01.12.2017
01.01.2025
souborSmlouva o zápůjčce
05.01.2017
05.01.2020
souborProjekt TRANSFER
08.12.2016
01.01.2025
souborZákladní informace k nové službě finanční správy ČR
01.12.2016
01.01.2025
souborPříručka pro případ ohrožení
04.03.2013
31.12.2025