Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborVV opatření obecné povahy úprava provozu na poz.komunikacích
377/2018
15.10.2018
22.10.2018
souborZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Olšovec
08.10.2018
02.11.2018
souborVV Oznámení veřejné projednání návrhu Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Ol.kraje
15.08.2018
21.09.20185
souborStanovení počltu členů ZO pro volební období 2018-2022
23.03.2018
31.10.2018
souborOznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018
99/2018
19.03.2018
31.12.2018
souborRozpočtové výkazy Mikroregionu Rozvodí 2018
09.03.2018
01.01.2025
souborInformace o termínech konání akcí - doba nočního klidu
15.02.2018
31.12.2018
souborVýroční zpráva - poskytování informací za rok 2017
19.01.2018
31.12.2018
souborZveřejňování rozpočtových výkazů Mikroregionu Rozvodí
18.12.2017
31.12.2018
souborStřednědobý výhled rozpočtu ZŠ 2019-2020
04.12.2017
31.12.2020
souborRozpočet ZŠ na rok 2018
04.12.2017
31.12.2018
souborRozpočet na rok 2018
27.11.2017
31.12.2018
souborRozvodí rozpočtový výhled 2017-2020
22.03.2017
31.12.2020
souborZveřejňování rozpočtových výkazů obce Olšovec
15.03.2017
31.12.2018
souborRozpočtový výhled 2015 - 2020
09.03.2017
31.12.2020
souborVeřejnoprávní smlouva odchyt psů
01.12.2006
01.01.2025
souborVeřejnoprávní smlouva přestupky
01.12.2006
01.01.2025