Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborVV Oznámení veřejné projednání návrhu Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Ol.kraje
15.08.2018
21.09.20185
souborProgram zasedání ZO 23.8.2018
15.08.2018
23.08.2018
souborOznámení o konání voleb do zastupitelstev obcí
25.07.2018
06.10.2018
souborInformace občanům a politickým stranám o volbách do zastupitelstev obcí
25.07.2018
06.10.2018
souborOznámení volby do ZO - stanovení počtu členů okrskové volební komise
25.07.2018
06.10.2018
souborStanovení počltu členů ZO pro volební období 2018-2022
23.03.2018
31.10.2018
souborCestovní doklady - vyřízení
23.03.2018
31.08.2018
souborOznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018
99/2018
19.03.2018
31.12.2018
souborRozpočtové výkazy Mikroregionu Rozvodí 2018
09.03.2018
01.01.2025
souborInformace o termínech konání akcí - doba nočního klidu
15.02.2018
31.12.2018
souborVýroční zpráva - poskytování informací za rok 2017
19.01.2018
31.12.2018
souborZveřejňování rozpočtových výkazů Mikroregionu Rozvodí
18.12.2017
31.12.2018
souborRozpočet ZŠ na rok 2018
04.12.2017
31.12.2018
souborStřednědobý výhled rozpočtu ZŠ 2019-2020
04.12.2017
31.12.2020
souborRozpočet na rok 2018
27.11.2017
31.12.2018
souborRozvodí rozpočtový výhled 2017-2020
22.03.2017
31.12.2020
souborZveřejňování rozpočtových výkazů obce Olšovec
15.03.2017
31.12.2018
souborRozpočtový výhled 2015 - 2020
09.03.2017
31.12.2020
souborVeřejnoprávní smlouva přestupky
01.12.2006
01.01.2025
souborVeřejnoprávní smlouva odchyt psů
01.12.2006
01.01.2025