Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborProgram zasedání ZO 21.11.2019
12.11.2019
21.11.2019
souborNávrh rozpočtu obce na rok 2020
25.10.2019
20.11.2019
souborVeřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie
24.10.2019
31.12.2025
souborVýzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
25.09.2019
31.12.2023
souborUpozornění k odstranění stromoví
19.09.2019
31.03.2020
souborVV opatření obecné povahy - zalesňování
304/2019
02.09.2019
31.12.2022
souborVV opatření obecné povahy - kůrovec
146/2019
04.04.2019
31.12.2022
souborVV opatření obecné povahy - kůrovec - příloha č.1
146/2019
04.04.2019
31.12.2022
souborZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olšovec za rok 2018
26.03.2019
01.01.2025
souborVýzva - evidence nedostatečně identifikovaní vlastníci
99/2019
07.03.2019
31.12.2019
souborVýroční zpráva poskytování informací za rok 2018
17.01.2019
31.12.2019
souborTermínový plán zasedání ZO Olšovec pro rok 2019
16.01.2019
31.12.2019
souborRozpočet ZŠ na ro 2019
21.12.2018
31.12.2019
souborInformace o termínech konání akcí - doba nočního klidu r. 2019
26.11.2018
31.12.2019
souborRozpočtové informace Mikroregionu Rozvodí
12.11.2018
31.12.2019
souborStřednědobý výhled rozpočtu ZŠ 2019-2020
04.12.2017
31.12.2020
souborRozvodí rozpočtový výhled 2017-2020
22.03.2017
31.12.2020
souborRozpočtový výhled 2015 - 2020
09.03.2017
31.12.2020
souborVeřejnoprávní smlouva přestupky
01.12.2006
01.01.2025