Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborVýroční zpráva poskytování informací za rok 2018
17.01.2019
31.12.2019
souborTermínový plán zasedání ZO Olšovec pro rok 2019
16.01.2019
31.12.2019
souborProgram zasedání ZO 24.1.2019
16.01.2019
24.01.2019
souborRozpočet ZŠ na ro 2019
21.12.2018
31.12.2019
souborInformace o termínech konání akcí - doba nočního klidu r. 2019
26.11.2018
31.12.2019
souborRozpočtové informace Mikroregionu Rozvodí
12.11.2018
31.12.2019
souborStřednědobý výhled rozpočtu ZŠ 2019-2020
04.12.2017
31.12.2020
souborRozvodí rozpočtový výhled 2017-2020
22.03.2017
31.12.2020
souborRozpočtový výhled 2015 - 2020
09.03.2017
31.12.2020
souborVeřejnoprávní smlouva odchyt psů
01.12.2006
01.01.2025
souborVeřejnoprávní smlouva přestupky
01.12.2006
01.01.2025