Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborRozvodí rozpočtový výhled 2017-2020
22.03.2017
31.12.2020
souborRozvodí rozpočet r. 2017
22.03.2017
31.03.2018
souborProgram ZO 23.3.2017
15.03.2017
23.03.2017
souborOznámení - pravidla rozpočtové odpovědnosti
15.03.2017
31.12.2017
souborRozpočtový výhled 2015 - 2020
09.03.2017
31.12.2020
souborNávrh rozpočtu na rok 2017
09.03.2017
31.12.2017
souborRozpočet na rok 2017
09.03.2017
31.12.2017
souborVýroční zpráva o poskytování informací za r. 2016
25.01.2017
31.12.2017
souborVeřejnoprávní smlouva přestupky
01.12.2006
01.01.2025
souborVeřejnoprávní smlouva odchyt psů
01.12.2006
01.01.2025