Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborZveřejnění záměru na odprodej pozemků pod vodním tokem Mráznice
20.05.2019
04.06.2019
souborVV opatření obecné povahy - bobr evropský
196/2019
16.05.2019
03.06.2019
souborProgram zasedání ZO 23.5.2019
15.05.2019
23.05.2019
souborVV územní rozhodnutí o umístění stavby-rozšíření VO Olšovec
187/2019
07.05.2019
24.05.2019
souborVV Daň z nemovitých věcí na rok 2019
26.04.2019
28.05.2019
souborKalkulace ceny vodné - stočné za rok 2019
26.04.2019
27.05.2019
souborVV opatření obecné povahy - kůrovec
146/2019
04.04.2019
31.12.2022
souborVV opatření obecné povahy - kůrovec - příloha č.1
146/2019
04.04.2019
31.12.2022
souborZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olšovec za rok 2018
26.03.2019
01.01.2025
souborOznámení o konání voleb do Evropského parlamentu
20.03.2019
26.05.2019
souborOznámení - volby do EP - stanovení počtu členů okrskové vol.komise
20.03.2019
26.05.2019
souborInformace občanům a politickým stranám - volby do EP
20.03.2019
26.05.2019
souborVýzva - evidence nedostatečně identifikovaní vlastníci
99/2019
07.03.2019
31.12.2019
souborVýroční zpráva poskytování informací za rok 2018
17.01.2019
31.12.2019
souborTermínový plán zasedání ZO Olšovec pro rok 2019
16.01.2019
31.12.2019
souborRozpočet ZŠ na ro 2019
21.12.2018
31.12.2019
souborInformace o termínech konání akcí - doba nočního klidu r. 2019
26.11.2018
31.12.2019
souborRozpočtové informace Mikroregionu Rozvodí
12.11.2018
31.12.2019
souborStřednědobý výhled rozpočtu ZŠ 2019-2020
04.12.2017
31.12.2020
souborRozvodí rozpočtový výhled 2017-2020
22.03.2017
31.12.2020
souborRozpočtový výhled 2015 - 2020
09.03.2017
31.12.2020
souborVeřejnoprávní smlouva odchyt psů
01.12.2006
01.01.2025
souborVeřejnoprávní smlouva přestupky
01.12.2006
01.01.2025