Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborNávrh Závěrečného účtu za rok 2019 DSO SOMPO 2016 13/2020
09.06.2020
01.01.2025
souborSchválený Závěrečný účet obce Vrchy za rok 2019 16/2020
24.06.2020
01.01.2025
souborPříloha č.1 výkaz Fin 2-12 M Údaje o plnění rozpočtu za rok 2019 16/2020
24.06.2020
01.01.2025
souborPříloha č.2 Rozvaha obce Vrchy 2019 16/2020
24.06.2020
01.01.2025
souborPříloha č.3 Příloha obce Vrchy -V062 16/2020
24.06.2020
01.01.2025
souborPříloha č. 4 Výkaz zisku a ztráty obce VrchyV061 16/2020
24.06.2020
01.01.2025
souborPříloha č.5 Inventarizační zpráva za rok 2019+ soupis 16/2020
24.06.2020
01.01.2025
souborPříloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospdaření obce Vrchy, IČ 00848514 za rok 2019 -0002 16/2020
24.06.2020
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Vrchy za rok 2019 16-1/2020
24.06.2020
01.01.2025