Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborObecně závazná vyhláška obce Vrchy č. 1/2019,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3-2015 o veřejném pořádku 20/2019
12.06.2019
01.01.2025
souborOZV obce Vrchy č. 2/2019,kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Vrchy č. 2-2010 49/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborOZV obce Vrchy č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 48/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborOZV obce Vrchy č.4/2019, o místním poplatku ze psů 50/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborOZV obce Vrchy č.5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrchy 51/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška Opatření obecné povahy 11/2019
18918/2019-MZE-16212
04.04.2019
31.12.2022
souborVeřejná vyhláška Opatření obecné povahy SFŽP 5/2020
Č.j.: 17110/2020-MZE-16212
21.04.2020
31.12.2022
soubor příloha č.1 - OOP Č.j.: 17110/2020-MZE-16212 5-1/2020
Č.j.: 17110/2020-MZE-16212
21.04.2020
31.12.2022
souborObecně závazná vyhláška obce Vrchy č. 1/2020,kterou se mění obecně závazná vyhláška obce č.3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad 8/2020
04.05.2020
01.01.2025
souborVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- Opatření obecné povahy -Č.j. 33784/2020-MZE-16212 25/2020
33784-2020-MZE-16212,Sp.zn. 14LH18295/2020-16212
29.07.2020
31.12.2022
souborpříloha k OOP č.j.33784/2020-MZE-16212 25/2020
33784/2020-MZE-16212
29.07.2020
31.12.2022