Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborVeřejná vyhláška -opatření obecné povahy MZE-49892_2021-16212 32/2021
MZE-49892/2021-16212
15.09.2021
31.12.2022
souborpříloha č.1 k Veřejné vyhlášce -opatření obecné povahy MZE-49892_2021-16212 32/2021
15.09.2021
31.12.2022
souboroznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 31/2021
15.09.2021
11.10.2021
souborInformace pro politické strany o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 08. a 09. 10. 2021 30/2021
16.08.2021
11.10.2021
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.3/2021 28/2021
OUVR 204/2021
09.08.2021
10.08.2024
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.1/2021 27/2021
OUVR 203/2021
09.08.2021
10.08.2024
souborStanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR, 8.a 9. října 2021 26/2021
04.08.2021
11.10.2021
souborFin 2-12 M 06/2021
15.07.2021
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4/2021 25/2021
13.07.2021
01.01.2025
souborSchválené rozpočtové opatření obce Vrchy č.4/2021 25-1/2021
13.07.2021
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3/2021 24/2021
09.07.2021
01.01.2025
souborSchválené rozpočtové opatření č.3/2021 24-1/2021
09.07.2021
01.01.2025
souborSchválené rozpočtové opatření obce Vrchy č. 2/2021 23-1/2021
07.07.2021
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2/2021 obce Vrchy 23/2021
07.07.2021
01.01.2025
souborPříloha č. 1 Výkaz FIN 2-12 M -výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 22/2021
01.07.2021
01.01.2025
souborPříloha č. 4 Výkaz zisku a ztráty Obec Vrchy 22/2021
01.07.2021
01.01.2025
souborPříloha č.5.2 Inventurní soupis 22/2021
01.07.2021
01.01.2025
souborSchválený Závěrečný účet obce Vrchy za rok 2020 22/2021
01.07.2021
01.01.2025
souborPříloha č.5.1 Inventarizační zpráva 22/2021
01.07.2021
01.01.2025
souborPříloha č. 3 Příloha Obec Vrchy 22/2021
01.07.2021
01.01.2025
souborPříloha č.6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrchy,IČ 00848514 za rok 2020 22/2021
01.07.2021
01.01.2025
souborPříloha č. 2 Rozvaha Obec Vrchy 22/2021
01.07.2021
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Vrchy za rok 2020 22-1/2021
01.07.2021
01.01.2025
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 2/2021 19/2021
23.06.2021
30.06.2023
souborVýkaz Fin 2-12 M 05/2021
21.06.2021
01.01.2025
souborVýkaz Fin 1-12 M 04/2021
15.05.2021
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1/2021 15/2021
12.05.2021
01.01.2025
souborSchválené rozpočtové opatření č.1/2021 15-1/2021
12.05.2021
01.01.2025
souborSchválený rozpočet obce Vrchy na rok 2021 11-1/2021
26.04.2021
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Vrchy 2021 11/2021
26.04.2021
01.01.2025
souborFin 2-12 M 03/2021
15.04.2021
01.01.2025
souborNařízení č. 1-2021 Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě 08/2021
24.03.2021
01.01.2025
souborFin 2-12 M 1-2/2021
15.03.2021
01.01.2025
souborNávrh rozpočtu obce Vrchy na rok 2021 + příloha 5/2021
11.03.2021
01.01.2025
souborFin 2-12 M 12/2020
28.01.2021
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4/2020 2/2021
16.01.2021
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č.4/2020 2-1/2021
16.01.2021
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3/2020 45/2020
09.12.2020
01.01.2025
souborrozpočtové opatření č.3/2020 45-1/2020
09.12.2020
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2/2020 obce Vrchy 39/2020
06.10.2020
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č.2/2020 39-1/2020
06.10.2020
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č. 1/2020 33-1/2020
14.09.2020
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1-2020 obce Vrchy 33/2020
14.09.2020
01.01.2025
souborVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.1/2020 28/2020
10.08.2020
11.08.2023
souborpříloha k OOP č.j.33784/2020-MZE-16212 25/2020
33784/2020-MZE-16212
29.07.2020
31.12.2022
souborVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- Opatření obecné povahy -Č.j. 33784/2020-MZE-16212 25/2020
33784-2020-MZE-16212,Sp.zn. 14LH18295/2020-16212
29.07.2020
31.12.2022
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Vrchy 2020 9/2020
07.05.2020
01.01.2025
souborSchválený rozpočet obce Vrchy na rok 2020 na závazné ukazatele 9-1/2020
07.05.2020
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška obce Vrchy č. 1/2020,kterou se mění obecně závazná vyhláška obce č.3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad 8/2020
04.05.2020
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška Opatření obecné povahy SFŽP 5/2020
Č.j.: 17110/2020-MZE-16212
21.04.2020
31.12.2022
soubor příloha č.1 - OOP Č.j.: 17110/2020-MZE-16212 5-1/2020
Č.j.: 17110/2020-MZE-16212
21.04.2020
31.12.2022
souborOZV obce Vrchy č. 2/2019,kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Vrchy č. 2-2010 49/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborOZV obce Vrchy č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 48/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborOZV obce Vrchy č.4/2019, o místním poplatku ze psů 50/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu obce Vrchy na roky 2021-2024 52/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborStřednědobý výhled obce Vrchy na roky 2021-2024 52-1/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborOZV obce Vrchy č.5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrchy 51/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška obce Vrchy č. 1/2019,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3-2015 o veřejném pořádku 20/2019
12.06.2019
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška Opatření obecné povahy 11/2019
18918/2019-MZE-16212
04.04.2019
31.12.2022