Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborOznámení o uzavření Obecního úřadu Vrchy od 07.07.-13.07.2020 19/2020
07.07.2020
14.07.2020
souborVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- oznámení a výzva 18/2020
MěÚO/12901/2020, sp.zn. MěÚO/08666/2020/SU/Ma
01.07.2020
31.07.2020
souborMimořádné opatření č. 11-2020 Krajské hygienické stanice MSK 17/2020
30.06.2020
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Vrchy za rok 2019 16-1/2020
24.06.2020
01.01.2025
souborSchválený Závěrečný účet obce Vrchy za rok 2019 16/2020
24.06.2020
01.01.2025
souborPříloha č.1 výkaz Fin 2-12 M Údaje o plnění rozpočtu za rok 2019 16/2020
24.06.2020
01.01.2025
souborPříloha č.2 Rozvaha obce Vrchy 2019 16/2020
24.06.2020
01.01.2025
souborPříloha č.3 Příloha obce Vrchy -V062 16/2020
24.06.2020
01.01.2025
souborPříloha č. 4 Výkaz zisku a ztráty obce VrchyV061 16/2020
24.06.2020
01.01.2025
souborPříloha č.5 Inventarizační zpráva za rok 2019+ soupis 16/2020
24.06.2020
01.01.2025
souborPříloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospdaření obce Vrchy, IČ 00848514 za rok 2019 -0002 16/2020
24.06.2020
01.01.2025
souborNávrh Závěrečného účtu za rok 2019 DSO SOMPO 2016 13/2020
09.06.2020
01.01.2025
souboroznámení + návratka, pozvánka na SD DSO SOMPO 2016 14/2020
09.06.2020
01.01.2025
souborPozvánka na 9. shromáždění delegátů DSO SOMPO 2016 14/2020
09.06.2020
01.01.2025
souboroznámení + návratka, návrh záverečného účtu za rok 2019 13/2020
09.06.2020
01.01.2025
souborSchválený rozpočet obce Vrchy na rok 2020 na závazné ukazatele 9-1/2020
07.05.2020
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Vrchy 2020 9/2020
07.05.2020
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška obce Vrchy č. 1/2020,kterou se mění obecně závazná vyhláška obce č.3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad 8/2020
04.05.2020
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška Opatření obecné povahy SFŽP 5/2020
Č.j.: 17110/2020-MZE-16212
21.04.2020
31.12.2022
soubor příloha č.1 - OOP Č.j.: 17110/2020-MZE-16212 5-1/2020
Č.j.: 17110/2020-MZE-16212
21.04.2020
31.12.2022
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO SOMPO 2016 na rok 2020 + rozpočet 1/2020
06.01.2020
01.01.2025
souboroznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022, DSO SOMPO 2016 + střednědobý výhled 2/2020
06.01.2020
01.01.2025
souborOZV obce Vrchy č.4/2019, o místním poplatku ze psů 50/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborOZV obce Vrchy č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 48/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu obce Vrchy na roky 2021-2024 52/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborOZV obce Vrchy č. 2/2019,kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Vrchy č. 2-2010 49/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborOZV obce Vrchy č.5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrchy 51/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborStřednědobý výhled obce Vrchy na roky 2021-2024 52-1/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška obce Vrchy č. 1/2019,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3-2015 o veřejném pořádku 20/2019
12.06.2019
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška Opatření obecné povahy 11/2019
18918/2019-MZE-16212
04.04.2019
31.12.2022