Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Územní plán Vrchy 3/2020
20.01.2020
01.01.2025
souboroznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO SOMPO 2016 na rok 2020 1/2020
06.01.2020
01.01.2025
souborstřednědobý výhled rozpočtu 2010-2021, DSO SOMPO 2016 2-2/2020
06.01.2020
01.01.2025
souborSchválený rozpočet DSO SOMPO 2016 na rok 2020 1-1/2020
06.01.2020
01.01.2025
souboroznámení o zveřejnění střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022, DSO SOMPO 2016 2/2020
06.01.2020
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.8-2019 obce Vrchy 55/2019
31.12.2019
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č. 8/2019, ze dne 31.12.2019 55-1/2019
31.12.2019
01.01.2025
souborOZV obce Vrchy č.4/2019, o místním poplatku ze psů 50/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborStřednědobý výhled obce Vrchy na roky 2021-2024 52-1/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu obce Vrchy na roky 2021-2024 52/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborOZV obce Vrchy č.5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrchy 51/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborOZV obce Vrchy č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 48/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborOZV obce Vrchy č. 2/2019,kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Vrchy č. 2/2010 49/2019
30.12.2019
01.01.2025
souborLeták eNeschopenka - pro pojištěnce
11.12.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.7/2019 obce Vrchy 46/2019
11.12.2019
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č. 7/ 2019, ze dne 11.11.2019 46-1/2019
11.12.2019
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č. 6/ 2019, ze dne 3.10.2019 35-1/2019
31.10.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.6/2019 obce Vrchy 35/2019
31.10.2019
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č. 5/ 2019. 31-1/2019
03.09.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5-2019 obce Vrchy 31/2019
03.09.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4/2019 26/2019
01.07.2019
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č. 4/2019 26-1/2019
01.07.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3/2019 25/2019
14.06.2019
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č.3/2019 25-1/2019
14.06.2019
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška obce Vrchy č. 1/2019,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o veřejném pořádku 23/2019
12.06.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Vrchy za rok 2018 24/2019
12.06.2019
01.01.2025
souborZávěrečný účet obce Vrchy za rok 2018 24/2019
12.06.2019
01.01.2025
souborPříloha č.1 výkaz Fin 2-12 M Údaje o plnění rozpočtu za rok 2018
12.06.2019
01.01.2025
souborPříloha č.2 Rozvaha obce Vrchy
12.06.2019
01.01.2025
souborPříloha č.3 Příloha obce Vrchy -V062
12.06.2019
01.01.2025
souborPříloha č. 4 Výkaz zisku a ztráty obce Vrchy
12.06.2019
01.01.2025
souborPříloha č.5 Inventarizační zpráva za rok 2018
12.06.2019
01.01.2025
souborPříloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospdaření obce Vrchy za rok 2018
12.06.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2019 obce Vrchy 22/2019
03.06.2019
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č. 2- 2019 22-1/2019
03.06.2019
01.01.2025
souborZáverečný účet za rok 2018 DSO SOMPO 2016 13/2019
17.04.2019
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška- opatření obecné povahy č.j. 18918-2019-MZE-16212 11/2019
Č.j.: 18918/2019-MZE-16212
04.04.2019
31.12.2022
souborOOP- příloha č.1 k č.j. 18918-2019-MZE-16212 11-1/2019
č.j. 18918-2019-MZE-16212
04.04.2019
31.12.2022
souborSchválený rozpočet obce Vrchy na rok 2019 07/2019
18.03.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Vrchy 2019 08/2019
18.03.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provzoria obce Vrchy 23/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborPravidla rozpočtového provizoria obce Vrchy 22/2018
29.06.2018
01.01.2025