Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborZáměr obce Vrchy ve věci odprodeje nemovitého majetku - pozemků v obci a k.ú. Vrchy 06/2019
14.03.2019
01.04.2019
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4/2018+ rozpočtové optření č. 4/2018 59/2018
17.12.2018
01.01.2025
souborrozpočtové opatření č.4/2018 59/2018
17.12.2018
01.01.2025
souborPravidla rozpočtového provizoria obce Vrchy 22/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provzoria obce Vrchy 23/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Vrchy za rok 2017 24/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborSchválený Závěrečný účet obce Vrchy za rok 2017 25/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborStřednědobý výhled obce Vrchy na rok 2019-2021 26/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění střednědobého výhledu obce Vrchy 27/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Vrchy na rok 2018 12/2018
04.05.2018
30.04.2019
souborObecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 24/2017
08.12.2017
01.01.2025
souborOZV č. 1/ 2016, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/ 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 34/2016
20.12.2016
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška obce Vrchy č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 40/2015
10.12.2015
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška obce Vrchy č.3/2015 o veřejném pořádku 39/2015
10.12.2015
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška obce VRCHY č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 11/2015
23.04.2015
01.01.2025