Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborOznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019 18/2019
07.05.2019
27.05.2019
souborFinanční úřad - Veřejná vyhláška č.j. 2013839-19-3200-11460-803051 16/2019
2013839/19-3200-11460-803051
26.04.2019
27.05.2019
souborZáverečný účet za rok 2018 DSO SOMPO 2016 13/2019
17.04.2019
01.01.2025
souboroznámení + návratka záverečný účet za rok 2018 13/2019
17.04.2019
01.01.2025
souborStanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise obce Vrchy pro volby do Evropského Parlamentu 10/2019
03.04.2019
27.05.2019
souborInformace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Evropského Parlamentu 09/2019
03.04.2019
27.05.2019
souborSchválený rozpočet obce Vrchy na rok 2019 07/2019
18.03.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Vrchy 2019 08/2019
18.03.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění střednědobého výhledu obce Vrchy 27/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborPravidla rozpočtového provizoria obce Vrchy 22/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provzoria obce Vrchy 23/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Vrchy za rok 2017 24/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborSchválený Závěrečný účet obce Vrchy za rok 2017 25/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborStřednědobý výhled obce Vrchy na rok 2019-2021 26/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 24/2017
08.12.2017
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška obce Vrchy č.3/2015 o veřejném pořádku 39/2015
10.12.2015
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška obce VRCHY č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 11/2015
23.04.2015
01.01.2025