Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborVeřejná vyhláška Rozhodnutí č.j. MSK 115756/2019 36/2019
MSK 115756-2019
08.11.2019
25.11.2019
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.6/2019 obce Vrchy 35/2019
31.10.2019
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č. 6/ 2019, ze dne 3.10.2019 35-1/2019
31.10.2019
01.01.2025
souborUPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 34/2019
24.09.2019
16.11.2019
souborRozpočtové opatření č. 5/ 2019. 31-1/2019
03.09.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.5-2019 obce Vrchy 31/2019
03.09.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4/2019 26/2019
01.07.2019
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č. 4/2019 26-1/2019
01.07.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3/2019 25/2019
14.06.2019
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č.3/2019 25-1/2019
14.06.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Vrchy za rok 2018 24/2019
12.06.2019
01.01.2025
souborPříloha č.1 výkaz Fin 2-12 M Údaje o plnění rozpočtu za rok 2018
12.06.2019
01.01.2025
souborPříloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospdaření obce Vrchy za rok 2018
12.06.2019
01.01.2025
souborPříloha č.5 Inventarizační zpráva za rok 2018
12.06.2019
01.01.2025
souborPříloha č. 4 Výkaz zisku a ztráty obce Vrchy
12.06.2019
01.01.2025
souborPříloha č.3 Příloha obce Vrchy -V062
12.06.2019
01.01.2025
souborPříloha č.2 Rozvaha obce Vrchy
12.06.2019
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška obce Vrchy č. 1/2019,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o veřejném pořádku 23/2019
12.06.2019
01.01.2025
souborZávěrečný účet obce Vrchy za rok 2018 24/2019
12.06.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2019 obce Vrchy 22/2019
03.06.2019
01.01.2025
souborRozpočtové opatření č. 2- 2019 22-1/2019
03.06.2019
01.01.2025
souborZáverečný účet za rok 2018 DSO SOMPO 2016 13/2019
17.04.2019
01.01.2025
souborVeřejná vyhláška- opatření obecné povahy č.j. 18918-2019-MZE-16212 11/2019
Č.j.: 18918/2019-MZE-16212
04.04.2019
31.12.2022
souborOOP- příloha č.1 k č.j. 18918-2019-MZE-16212 11-1/2019
č.j. 18918-2019-MZE-16212
04.04.2019
31.12.2022
souborSchválený rozpočet obce Vrchy na rok 2019 07/2019
18.03.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Vrchy 2019 08/2019
18.03.2019
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění střednědobého výhledu obce Vrchy 27/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborStřednědobý výhled obce Vrchy na rok 2019-2021 26/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborOznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provzoria obce Vrchy 23/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborPravidla rozpočtového provizoria obce Vrchy 22/2018
29.06.2018
01.01.2025
souborObecně závazná vyhláška obce VRCHY č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 11/2015
23.04.2015
01.01.2025