Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborObec Chotěbuz - informace pro občany o dotačním programu z rozpočtu obce 78/2015
19.10.2015
31.12.2020
souborObec Chotěbuz - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti sociálně právní ochrany dětí 113/2018
08.11.2018
02.01.2022
souborObec Chotěbuz - oznámení o záměru prodeje "Areálu zámku" 118/2018
06.12.2018
12.03.2019
souborObec Chotěbuz - rozpočtové provizorium obce na rok 2019 120/2018
10.12.2018
31.03.2019
souborObec Chotěbuz - oznámení o záměru pronájmu prostor tělocvičny SKS pro Generální ředitelství cel 125/2018
20.12.2018
18.01.2019
souborObec Chotěbuz - Výroční zpráva za rok 2018 podle § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2/2019
03.01.2019
04.02.2019
souborObec Chotěbuz - usnesení Zastupitelstva obce Chotěbuz ze dne 4. 1. 2019 3/2019
07.01.2019
23.01.2019