Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborExekutorský úřad Frýdek - Usnesení o odročení dražebního jednání el. dražby nemovitých věci čj. 142 EX 01963/17-347 na 23.10.2020 30/2020
OÚCH/204/2020
28.04.2020
24.10.2020
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SMOOK za rok 2019 35/2020
OÚCH/228/2020
04.05.2020
02.05.2021
souborObec Chotěbuz - rozpočtové opatření obce Chotěbuz č, 3/2020 37/2020
07.05.2020
31.12.2020
souborObec Chotěbuz - smlouva č. KP-../2/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Chotěbuz pro poskytování návratné výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v MKS - 3. výzva 43/2020
02.06.2020
03.06.2023
souborKrajská hygienická stanice MSK - Mimořádné opatření č. 8/2020 56/2020
OÚCH/335/2020
22.06.2020
23.07.2020
souborMěstský úřad Český Těšín, odb. živnostenský a dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti č.j. MUCT/29387/2020 pro SOLTRANS sp. z o.o. 58/2020
OÚCH/342/2020
29.06.2020
15.07.2020
souborMěstský úřad Český Těšín, odb. živnostenský a dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti č.j. MUCT/29379/2020 pro PBE sp. z o.o. 59/2020
OÚCH/344/2020
29.06.2020
15.07.2020
souborMěstský úřad Český Těšín, odb. živnostenský a dopravy - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti č.j. MUCT/28947/2020 pro Marcin Gęsiarz Martrans, PL 60/2020
OÚCH/346/2020
29.06.2020
15.07.2020
souborKrajská hygienická stanice MSK - Mimořádné opatření č. 10/2020 61/2020
30.06.2020
31.07.2020
souborKrajská hygienická stanice MSK - Mimořádné opatření č. 11/2020 62/2020
30.06.2020
31.07.2020
souborObec Chotěbuz - usnesení rady obce Chotěbuz ze dne 24. 6. 2020 63/2020
30.06.2020
16.07.2020
souborObec Chotěbuz - usnesení zastupitelstva obce Chotěbuz ze dne 30. 6. 2020 včetně rozpočtového opatření č. 4/2020 64/2020
02.07.2020
20.07.2020
souborObec Chotěbuz - rozpočtové opatření obce Chotěbuz č. 4/2020 65/2020
02.07.2020
02.01.2021
souborMěstský úřad Český Těšín, odb. živnostenský a dopravy - Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - odrazové zrcadlo ul. Zemědělská, parc. č. 627/1 k. ú. Zpupná Lhota 74/2020
OÚCH/362/2020
08.07.2020
14.07.2020
souborObec Chotěbuz - schválený Závěrečný účet obce Chotěbuz (ZÚ) za rok 2019 66/2020
08.07.2020
30.06.2021
souborObec Chotěbuz - příloha č. 1 (ZÚ) výkaz FIN pro hodnocení rozpočtu 67/2020
08.07.2020
30.06.2021
souborObec Chotěbuz - příloha č. 2 (ZÚ) Rozvaha 68/2020
08.07.2020
30.06.2021
souborObec Chotěbuz - příloha č. 3 (ZÚ) Zpráva o inventarizaci majetku za rok 2019 69/2020
08.07.2020
30.06.2021
souborObec Chotěbuz - příloha č. 4 (ZÚ) Výkaz zisku a ztráty 70/2020
08.07.2020
30.06.2021
souborObec Chotěbuz - příloha č. 5 (ZÚ) Protokol o veřejnosprávní kontrole ZŚ a MŠ Chotěbuz 71/2020
08.07.2020
30.06.2021
souborObec Chotěbuz - příloha č. 6 (ZÚ) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 72/2020
08.07.2020
30.06.2021
souborObec Chotěbuz - příloha č. 7 návrhu ZÚ - Schválený rozpočet obce a jeho úpravy za rok 2019 73/2020
08.07.2020
30.06.2021