Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborObec Chotěbuz - návrh rozpočtu obce na rok 2018 12/2018
21.02.2018
14.03.2018
souborObec Chotěbuz - usnesení zastupitelstva obce ze dne 20.2.2018 11/2018
21.02.2018
09.03.2018
souborObec Chotěbuz - oznámení o záměru prodeje "Areálu zámku Chotěbuz" 13/2018
21.02.2018
23.05.2018
souborStátní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 9/2018
OÚCH/84/2018
07.02.2018
02.05.2018
souborObec Chotěbuz - Oznámení o záměru pronájmu pěti samostatných částí obecního pozemku o výměře 3,51 x 5,7m (parc. 10 a 11 k.ú. Chotěbuz) 8/2018
05.02.2018
08.03.2018
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení o možnosti nahlédnutí na rozpočet SMOOK 2018 a střednědobý výhled rozpočtu SMOOK 2019-2020 140/2017
OÚCH/762/2017
21.12.2017
31.12.2018
souborFORESTER SERVIS - Upozornění ČEPS vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů zasahujících do ochranného pásma vedení el. napětí 126/2017
OÚCH/678/2017
27.11.2017
31.03.2018
souborObec Chotěbuz - Schválený rozpočet obce Chotěbuz na rok 2017 - oznámení 73/2017
21.06.2017
31.03.2018
souborObec Chotěbuz - Rozpočtová opatření obce Chotěbuz schválená v roce 2017 - oznámení 74/2017
21.06.2017
31.03.2018
souborObec Chotěbuz - závěrečný účet obce Chotěbuz za rok 2016 - oznámení 75/2017
21.06.2017
30.06.2018
souborObec Chotěbuz - Rozpočtový výhled obce Chotěbuz na léta 2017 - 2021 - oznámení 76/2017
21.06.2017
31.12.2021
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o vyvěšení schváleného závěrečného účtu SMOOK za rok 2016 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2016 48/2017
28.04.2017
31.05.2018
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná oznámení o možnosti nahlédnutí Rozpočtu SMOOK 2017 a Rozpočtového výhledu SMOOK 2016-2018 24/2017
20.03.2017
31.03.2018
souborÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostrava - výzva dle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (včetně seznamu nemovitostí) 20/2017
OÚCH/141//2017
13.03.2017
02.01.2024
souborObec Chotěbuz - informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Chotěbuz a Městem Český Těšín ve věci sociálně právní ochrany dětí 23/2016
29.02.2016
02.01.2019
souborObec Chotěbuz - informace pro občany o dotačním programu z rozpočtu obce "Domovní ČOV" 78/2015
19.10.2015
31.12.2018