Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborObec Chotěbuz - oznámení omezení úředních hodin Obecního úřadu Chotěbuz po dobu platnosti Nouzového stavu ČR 24/2020
24.03.2020
30.06.2020
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - Návrh závěrečného účtu SMOOK za rok 2019 včetně příloh 21/2020
OÚCH/140/2020
05.03.2020
01.07.2020
souborExekutorský úřad Frýdek - Usnesení o odročení dražebního jednání el. dražby nemovitých věci čj. 142 EX 01963/17-339 20/2020
OÚCH/139/2020
05.03.2020
28.04.2020
souborObec Chotěbuz - rozpočtové opatření obce č. 1/2020 16/2020
12.02.2020
31.12.2020
souborObec Chotěbuz - Program obce Chotěbuz pro poskytování návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji - 3. výzva 14/2020
12.02.2020
15.05.2020
souborObec Chotěbuz - Střednědobý výhled rozpočtu obce Chotěbuz na období 2020 - 2024 1/2020
02.01.2020
31.12.2024
souborObec Chotěbuz - schválený rozpočet obce na rok 2020 118/2019
23.12.2019
31.12.2020
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMOOK pro rok 2020 114/2019
OÚCH/690/2020
18.12.2019
02.01.2021
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu SMOOK pro rok 2021-2023 115/2019
OÚCH/691/2019
18.12.2019
31.12.2023
souborMinisterstvo zemědělství - VV - opatření obecné povahy, kterým se mění doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 113/2019
OÚCH/676/2019
12.12.2019
31.12.2022
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2023 105/2019
OÚCH/634/2019
27.11.2019
31.12.2023
souborObec Chotěbuz - oznámení o záměru prodeje "Areálu zámku" 84/2019
18.09.2019
23.06.2020
souborObec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 4 r. 2019 82/2019
09.09.2019
31.03.2020
souborMinisterstvo zemědělství - opatření obecné povahy čj. 41508/2019-MZE-16212 dle § 51 lesního zákona, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 79/2019
OÚCH/462/2019
02.09.2019
31.12.2022
souborMinisterstvo zemědělství - příloha k opatření obecné povahy čj. 41508/2019-MZE-16212 dle § 51 lesního zákona, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 80/2019
OÚCH/462/2019
02.09.2019
31.12.2022
souborÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostrava - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky - Výzva dle §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. 76/2019
OÚCH/418/2019
19.08.2019
02.01.2024
souborObec Chotěbuz - schválený Závěrečný účet obce Chotěbuz (ZÚ) za rok 2018 65/2019
01.07.2019
30.06.2020
souborObec Chotěbuz - příloha č. 7 (ZÚ) Schválený rozpočet obce a jeho úpravy za rok 2018 72/2019
01.07.2019
30.06.2020
souborObec Chotěbuz - příloha č. 6 (ZÚ) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 71/2019
01.07.2019
30.06.2020
souborObec Chotěbuz - příloha č. 5 (ZÚ) Protokol o veřejnosprávní kontrole ZŚ a MŠ Chotěbuz 70/2019
01.07.2019
30.06.2020
souborObec Chotěbuz - příloha č. 4 (ZÚ) Výkaz zisku a ztráty 69/2019
01.07.2019
30.06.2020
souborObec Chotěbuz - příloha č. 3 (ZÚ) Inventarizační zpráva za rok 2018 68/2019
01.07.2019
30.06.2020
souborObec Chotěbuz - příloha č. 2 (ZÚ) Rozvaha 67/2019
01.07.2019
30.06.2020
souborObec Chotěbuz - příloha č. 1 (ZÚ) výkaz pro hodnocení rozpočtu 66/2019
01.07.2019
30.06.2020
souborObec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 2/2019 62/2019
27.06.2019
31.03.2020
souborObec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 3/2019 63/2019
27.06.2019
31.03.2020
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SMOOK za rok 2018 43/2019
OÚCH/282/2019
17.05.2019
02.05.2020
souborObec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 1/ 2019 40/2019
07.05.2019
31.03.2020
souborMinisterstvo zemědělství - Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona 24/2019
OÚCH/201/2019
04.04.2019
02.01.2023
souborObec Chotěbuz - Schválený rozpočet obce Chotěbuz na rok 2019 18/2019
14.03.2019
31.03.2020
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) - oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMOOK pro rok 2020 1/2019
OÚCH/2/2019
02.01.2019
02.01.2021
souborObec Chotěbuz - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti sociálně právní ochrany dětí 113/2018
08.11.2018
02.01.2022
souborObec Chotěbuz - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření, pravidel rozpočtového provizoria, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu obce 78/2018
03.01.2018
31.12.2025
souborObec Chotěbuz - Rozpočtový výhled obce Chotěbuz na léta 2017 - 2021 - oznámení 76/2017
21.06.2017
31.12.2021
souborÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostrava - výzva dle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (včetně seznamu nemovitostí) 20/2017
OÚCH/141//2017
13.03.2017
02.01.2024
souborObec Chotěbuz - informace pro občany o dotačním programu z rozpočtu obce 78/2015
19.10.2015
31.12.2020