Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborObec Chotěbuz - usnesení Zastupitelstva obce Chotěbuz ze dne 19.2.2019 11/2019
21.02.2019
13.03.2019
souborObec Chotěbuz - Návrh rozpočtu obce Chotěbuz na rok 2019 (Návrh rozpočtu Obce Chotěbuz je zveřejněný v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 10/2019
21.02.2019
13.03.2019
souborObec Chotěbuz - usnesení Rady obce Chotěbuz ze dne 11. 2. 2019 9/2019
13.02.2019
01.03.2019
souborMěsto Příbor - Oznámení o konánéí veřejného licitačního řízení vč. pozvánky 7/2019
OÚCH/56/2019
28.01.2019
06.03.2019
souborMagistrát města Karviné - VV oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č. 1 Územního plánu Karviné 5/2019
OÚCH/23/2019
14.01.2019
27.02.2019
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) - oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMOOK pro rok 2020 1/2019
OÚCH/2/2019
02.01.2019
02.01.2021
souborSMOOK - oznámení Svazku měst a obcí okresu Karviná o schválení rozpočtu pro rok 2019 123/2018
OÚCH/697/2018
12.12.2018
02.01.2020
souborČEPS a. s. - upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na odstranění, okleštění stromoví a porostů v ochranném pásmu el. vedení 121/2018
10.12.2018
31.03.2019
souborObec Chotěbuz - rozpočtové provizorium obce na rok 2019 120/2018
10.12.2018
31.03.2019
souborObec Chotěbuz - oznámení o záměru prodeje "Areálu zámku" 118/2018
06.12.2018
12.03.2019
souborObec Chotěbuz - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti sociálně právní ochrany dětí 113/2018
08.11.2018
02.01.2022
souborObec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 1/2018 81/2018
13.08.2018
31.03.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 3 k závěrečnému účtu obce - Inventarizační zpráva za rok 2017 63/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 4 k závěrečnému účtu - Výkaz zisku a ztráty 64/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 5 závěrečného účtu obce - Protokol o veřejnosprávní kontrole ZŚ a MŠ Chotěbuz 65/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 6 závěrečného účtu obce - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 66/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 7 závěrečného účtu obce - Schválený rozpočet a jeho úpravy za rok 2017 67/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Schválený Závěrečný účet obce Chotěbuz za rok 2017 60/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 1 k závěrečnému účtu obce - Výkaz pro hodnocení rozpočtu 61/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 2 k závěrečnému účtu obce - Rozvaha 62/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o vyvěšení schváleného Závěrečného účtu SMOOK za rok 2017 včetně jeho příloh 26/2018
OÚCH/181/2018
29.03.2018
30.04.2019
souborObec Chotěbuz - schválený rozpočet obce na rok 2018 23/2018
14.03.2018
31.03.2019
souborObec Chotěbuz - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření, pravidel rozpočtového provizoria, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu obce 78/2018
03.01.2018
31.12.2025
souborObec Chotěbuz - Rozpočtový výhled obce Chotěbuz na léta 2017 - 2021 - oznámení 76/2017
21.06.2017
31.12.2021
souborÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostrava - výzva dle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (včetně seznamu nemovitostí) 20/2017
OÚCH/141//2017
13.03.2017
02.01.2024
souborObec Chotěbuz - informace pro občany o dotačním programu z rozpočtu obce 78/2015
19.10.2015
31.12.2020