Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborSMOOK - oznámení Svazku měst a obcí okresu Karviná o schválení rozpočtu pro rok 2019 123/2018
OÚCH/697/2018
12.12.2018
02.01.2020
souborSMOOK - oznámení Svazku měst a obcí okresu Karviná o rozpočtové úpravě č. 2/2018 122/2018
OÚCH/696/2018
12.12.2018
02.01.2019
souborObec Chotěbuz - usnesení Zastupitelstva obce ze dne 4.12.2018 včetně rozpočtového opatření 3/2018 119/2018
10.12.2018
27.12.2018
souborČEPS a. s. - upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na odstranění, okleštění stromoví a porostů v ochranném pásmu el. vedení 121/2018
10.12.2018
31.03.2019
souborObec Chotěbuz - rozpočtové provizorium obce na rok 2019 120/2018
10.12.2018
31.03.2019
souborObec Chotěbuz - oznámení o záměru prodeje "Areálu zámku" 118/2018
06.12.2018
12.03.2019
souborObec Chotěbuz - usnesení rady obce Chotěbuz ze dne 28.11.2018 117/2018
04.12.2018
20.12.2018
souborSmVaK Ostrava a. s. - oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019 116/2018
OÚCH/665/2018
28.11.2018
28.12.2018
souborObec Chotěbuz - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti sociálně právní ochrany dětí 113/2018
08.11.2018
02.01.2022
souborStátní pozemkový úřad Ostrava - nabídka pozemků k pronájmu 102/2018
OÚCH/553/2018
03.10.2018
06.02.2019
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o možnosti nahlédnutí na Rozpočtovou úpravu č. 1 pro rok 2018 92/2018
OÚCH/518/2018
12.09.2018
02.01.2019
souborObec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 1/2018 81/2018
13.08.2018
31.03.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 1 k závěrečnému účtu obce - Výkaz pro hodnocení rozpočtu 61/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 3 k závěrečnému účtu obce - Inventarizační zpráva za rok 2017 63/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 4 k závěrečnému účtu - Výkaz zisku a ztráty 64/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 5 závěrečného účtu obce - Protokol o veřejnosprávní kontrole ZŚ a MŠ Chotěbuz 65/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 6 závěrečného účtu obce - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 66/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 7 závěrečného účtu obce - Schválený rozpočet a jeho úpravy za rok 2017 67/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 2 k závěrečnému účtu obce - Rozvaha 62/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Schválený Závěrečný účet obce Chotěbuz za rok 2017 60/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o vyvěšení schváleného Závěrečného účtu SMOOK za rok 2017 včetně jeho příloh 26/2018
OÚCH/181/2018
29.03.2018
30.04.2019
souborObec Chotěbuz - schválený rozpočet obce na rok 2018 23/2018
14.03.2018
31.03.2019
souborObec Chotěbuz - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření, pravidel rozpočtového provizoria, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu obce 78/2018
03.01.2018
31.12.2025
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení o možnosti nahlédnutí na rozpočet SMOOK 2018 a střednědobý výhled rozpočtu SMOOK 2019-2020 140/2017
OÚCH/762/2017
21.12.2017
31.12.2018
souborObec Chotěbuz - Rozpočtový výhled obce Chotěbuz na léta 2017 - 2021 - oznámení 76/2017
21.06.2017
31.12.2021
souborÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostrava - výzva dle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (včetně seznamu nemovitostí) 20/2017
OÚCH/141//2017
13.03.2017
02.01.2024
souborObec Chotěbuz - informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Chotěbuz a Městem Český Těšín ve věci sociálně právní ochrany dětí 23/2016
29.02.2016
02.01.2019
souborObec Chotěbuz - informace pro občany o dotačním programu z rozpočtu obce "Domovní ČOV" 78/2015
19.10.2015
31.12.2018