Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborMěstský úřad Č. Těšín, odbor živnostenský a dopravy - veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Myslivecká, Chotěbuzská, Pod Zámkem, Vídeňská, Náves v Chotěbuzi 87/2017
OÚCH/405/2017
24.07.2017
09.08.2017
souborMinisterstvo dopravy - VV - Rozhodnutí o odvolání pana Boleslava Mrajca a pí. Emílie Mrajcové proti rozhodnutí Drážního úřadu ze dne 16.5.2017 v rámci Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice 86/2017
OÚCH/404/2017
24.07.2017
09.08.2017
souborObec Chotěbuz - usnesení rady obce Chotěbuz ze dne 19. 7. 2017 85/2017
24.07.2017
09.08.2017
souborObec Chotěbuz - Rozpočtový výhled obce Chotěbuz na léta 2017 - 2021 - oznámení 76/2017
21.06.2017
31.12.2021
souborObec Chotěbuz - Schválený rozpočet obce Chotěbuz na rok 2017 - oznámení 73/2017
21.06.2017
31.03.2018
souborObec Chotěbuz - Rozpočtová opatření obce Chotěbuz schválená v roce 2017 - oznámení 74/2017
21.06.2017
31.03.2018
souborObec Chotěbuz - závěrečný účet obce Chotěbuz za rok 2016 - oznámení 75/2017
21.06.2017
30.06.2018
souborMěstský úřad Č. Těšín, odbor územního rozvoje - veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 4 Územního plánu Český Těšín formou opatření obecné povahy a pozvání k veřejnému projednání 71/2017
OÚCH/340/2017
16.06.2017
27.07.2017
souborStátní pozemkový úřad Ostrava - Nabídka pozemků k pronájmu 53/2017
OÚCH/247/2017
03.05.2017
02.08.2017
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o vyvěšení schváleného závěrečného účtu SMOOK za rok 2016 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2016 48/2017
28.04.2017
31.05.2018
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná oznámení o možnosti nahlédnutí Rozpočtu SMOOK 2017 a Rozpočtového výhledu SMOOK 2016-2018 24/2017
20.03.2017
31.03.2018
souborÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostrava - výzva dle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (včetně seznamu nemovitostí) 20/2017
OÚCH/141//2017
13.03.2017
02.01.2024
souborObec Chotěbuz - informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Chotěbuz a Městem Český Těšín ve věci sociálně právní ochrany dětí 23/2016
29.02.2016
02.01.2019
souborObec Chotěbuz - informace pro občany o dotačním programu z rozpočtu obce "Domovní ČOV" 78/2015
19.10.2015
31.12.2018