Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborObec Chotěbuz - oznámení o termínu konání akce "Pohárová hasičská soutěž v požárním sportu SDH Chotěbuz" a zkrácení doby nočního klidu 56/2018
22.06.2018
09.07.2018
souborObec Chotěbuz - pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz dne 26.6.2018 včetně programu 55/2018
18.06.2018
27.06.2018
souborObec Chotěbuz - oznámení o konání akce Dětský den obce Chotěbuz a zkrácení nočního klidu 54/2018
15.06.2018
25.06.2018
souborObec Chotěbuz - příloha č. 5 ZÚ - protokol o veřejnosprávní kontrole MŠ a ZŠ 51/2018
07.06.2018
27.06.2018
souborObec Chotěbuz - příloha č. 3 ZÚ - Inventarizační zpráva za rok 2017 49/2018
07.06.2018
27.06.2018
souborObec Chotěbuz - příloha č. 4 ZÚ - Výkaz zisku a ztrát 50/2018
07.06.2018
27.06.2018
souborObec Chotěbuz - příloha č. 6 ZÚ - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 52/2018
07.06.2018
27.06.2018
souborObec Chotěbuz - příloha č. 7 ZÚ - Schválený rozpočet a jeho úpravy za rok 2017 53/2018
07.06.2018
27.06.2018
souborObec Chotěbuz - návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 46/2018
07.06.2018
27.06.2018
souborObec Chotěbuz - příloha č. 1 Závěrečného účtu (ZÚ) Výkaz pro hodnocení rozpočtu 47/2018
07.06.2018
27.06.2018
souborObec Chotěbuz - příloha č. 2 ZÚ - Rozvaha 48/2018
07.06.2018
27.06.2018
souborObec Chotěbuz - Oznámení o záměru prodeje Areálu zámku v Chotěbuzi 42/2018
28.05.2018
11.09.2018
souborStátní pozemkový úřad pro MSK Ostrava - nabídka pozemků k pronájmu v obci Chotěbuz 36/2018
OÚCH/257/2018
02.05.2018
01.08.2018
souborČeské dráhy - výlukový jízdní řád na trati 320/321 platný od 21.4.2018 do 15.10.2018 28/2018
18.04.2018
16.10.2018
souborČeské dráhy - oznámení výluky na trati 320/321 od 21.4.2018 - 15.10.2018 27/2018
18.04.2018
16.10.2018
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o vyvěšení schváleného Závěrečného účtu SMOOK za rok 2017 včetně jeho příloh 26/2018
OÚCH/181/2018
29.03.2018
30.04.2019
souborObec Chotěbuz - schválený rozpočet obce na rok 2018 23/2018
14.03.2018
31.03.2019
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení o možnosti nahlédnutí na rozpočet SMOOK 2018 a střednědobý výhled rozpočtu SMOOK 2019-2020 140/2017
OÚCH/762/2017
21.12.2017
31.12.2018
souborObec Chotěbuz - závěrečný účet obce Chotěbuz za rok 2016 - oznámení 75/2017
21.06.2017
30.06.2018
souborObec Chotěbuz - Rozpočtový výhled obce Chotěbuz na léta 2017 - 2021 - oznámení 76/2017
21.06.2017
31.12.2021
souborÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostrava - výzva dle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (včetně seznamu nemovitostí) 20/2017
OÚCH/141//2017
13.03.2017
02.01.2024
souborObec Chotěbuz - informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Chotěbuz a Městem Český Těšín ve věci sociálně právní ochrany dětí 23/2016
29.02.2016
02.01.2019
souborObec Chotěbuz - informace pro občany o dotačním programu z rozpočtu obce "Domovní ČOV" 78/2015
19.10.2015
31.12.2018