Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborObec Chotěbuz - veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení správního řízení a vyrozumění o konání ústního jednání - pro sl. Terezu Vařílkovou 30/2017
SPIS/OUCH/609/2016/EO/3/2016/Ruc-27
22.03.2017
07.04.2017
souborObec Chotěbuz - obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu 23/2017
20.03.2017
05.04.2017
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná oznámení o možnosti nahlédnutí Rozpočtu SMOOK 2017 a Rozpočtového výhledu SMOOK 2016-2018 24/2017
20.03.2017
31.03.2018
souborOstravská aukční síň - dražební vyhláška elektronické dražby - autoservis k. ú. Zpupná Lhota 26/2017
OÚCH/153/2017
20.03.2017
20.04.2017
souborDrážní úřad Olomouc - oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou 28/2017
OÚCH/151/2017
20.03.2017
05.04.2017
souborObec Chotěbuz - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Chotěbuz dne 28. 3. 2017 včetně programu 29/2017
20.03.2017
29.03.2017
souborObec Chotěbuz - schválený rozpočet obce Chotěbuz na rok 2017 22/2017
20.03.2017
05.04.2017
souborMěstský úřad Č. Těšín, odbor výstavby - Stavební povolení veřejnou vyhláškou - Chodník podél silnice III/4686 Chotěbuz centrum 25/2017
OÚCH/152/2017
20.03.2017
05.04.2017
souborČeské dráhy a. s. - výluka na trati 320 od 26.3.2017 27/2017
20.03.2017
27.03.2017
souborObec Chotěbuz - usnesení zastupitelstva obce Chotěbuz ze dne 14. 3. 2017 21/2017
20.03.2017
05.04.2017
souborÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostrava - výzva dle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (včetně seznamu nemovitostí) 20/2017
OÚCH/141//2017
13.03.2017
02.01.2024
souborOstravská aukční síň - dražební vyhláška elektronické dražby - pozemky k. ú. Zpupná Lhota 19/2017
OÚCH/140/2017
13.03.2017
13.04.2017
souborObec Chotěbuz - oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/lku ZŠ a MŠ Chotěbuz 16/2017
03.03.2017
04.04.2017
souborStátní pozemkový úřad Ostrava - Nabídka pozemků k pronájmu 9/2017
OÚCH/61/2017
01.02.2017
03.05.2017
souborObec Chotěbuz - informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Chotěbuz a Městem Český Těšín ve věci sociálně právní ochrany dětí 23/2016
29.02.2016
02.01.2019
souborObec Chotěbuz - informace pro občany o dotačním programu z rozpočtu obce "Domovní ČOV" 78/2015
19.10.2015
31.12.2018