Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborObec Chotěbuz - oznámení termínu konání akce "Memoriál J. K. - noční soutěž v požárním útoku SDH Chotěbuz"a zkrácení doby nočního klidu 77/2019
23.08.2019
02.09.2019
souborÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostrava - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky - Výzva dle §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. 76/2019
OÚCH/418/2019
19.08.2019
02.01.2024
souborObec Chotěbuz - příloha č. 6 (ZÚ) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 71/2019
01.07.2019
30.06.2020
souborObec Chotěbuz - příloha č. 5 (ZÚ) Protokol o veřejnosprávní kontrole ZŚ a MŠ Chotěbuz 70/2019
01.07.2019
30.06.2020
souborObec Chotěbuz - příloha č. 4 (ZÚ) Výkaz zisku a ztráty 69/2019
01.07.2019
30.06.2020
souborObec Chotěbuz - příloha č. 3 (ZÚ) Inventarizační zpráva za rok 2018 68/2019
01.07.2019
30.06.2020
souborObec Chotěbuz - příloha č. 2 (ZÚ) Rozvaha 67/2019
01.07.2019
30.06.2020
souborObec Chotěbuz - schválený Závěrečný účet obce Chotěbuz (ZÚ) za rok 2018 65/2019
01.07.2019
30.06.2020
souborObec Chotěbuz - příloha č. 1 (ZÚ) výkaz pro hodnocení rozpočtu 66/2019
01.07.2019
30.06.2020
souborObec Chotěbuz - příloha č. 7 (ZÚ) Schválený rozpočet obce a jeho úpravy za rok 2018 72/2019
01.07.2019
30.06.2020
souborObec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 2/2019 62/2019
27.06.2019
31.03.2020
souborObec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 3/2019 63/2019
27.06.2019
31.03.2020
souborExekutorský úřad Frýdek - Místek - Dražební vyhláška o nařízení el. dražby nemovité věci čj. 124 EX 01963/17-239 57/2019
OÚCH/331/2019
13.06.2019
23.09.2019
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SMOOK za rok 2018 43/2019
OÚCH/282/2019
17.05.2019
02.05.2020
souborObec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 1/ 2019 40/2019
07.05.2019
31.03.2020
souborMinisterstvo zemědělství - Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona 24/2019
OÚCH/201/2019
04.04.2019
02.01.2023
souborObec Chotěbuz - Schválený rozpočet obce Chotěbuz na rok 2019 18/2019
14.03.2019
31.03.2020
souborObec Chotěbuz - Oznámení o záměru prodeje "Areálu zámku Chotěbuz" 17/2019
14.03.2019
17.09.2019
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) - oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMOOK pro rok 2020 1/2019
OÚCH/2/2019
02.01.2019
02.01.2021
souborSMOOK - oznámení Svazku měst a obcí okresu Karviná o schválení rozpočtu pro rok 2019 123/2018
OÚCH/697/2018
12.12.2018
02.01.2020
souborObec Chotěbuz - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti sociálně právní ochrany dětí 113/2018
08.11.2018
02.01.2022
souborObec Chotěbuz - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření, pravidel rozpočtového provizoria, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu obce 78/2018
03.01.2018
31.12.2025
souborObec Chotěbuz - Rozpočtový výhled obce Chotěbuz na léta 2017 - 2021 - oznámení 76/2017
21.06.2017
31.12.2021
souborÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostrava - výzva dle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (včetně seznamu nemovitostí) 20/2017
OÚCH/141//2017
13.03.2017
02.01.2024
souborObec Chotěbuz - informace pro občany o dotačním programu z rozpočtu obce 78/2015
19.10.2015
31.12.2020