Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborObec Chotěbuz - Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. 5. 2019 - v jazycích národnostních menšin 32/2019
OÚCH/229/2019
23.04.2019
27.05.2019
souborObec Chotěbuz- starosta - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dne 24. a 25. 5. 2019 33/2019
23.04.2019
30.04.2019
souborObec Chotěbuz - usnesení Zastupitelstva obce Chotěbuz ze dne 9.4.2019 30/2019
15.04.2019
02.05.2019
souborObec Chotěbuz - usnesení Rady obce Chotěbuz ze dne 9. 4. 2019 31/2019
15.04.2019
02.05.2019
souborSvazek města a obcí okresu Karviná (SMOOK)- návrh Závěrečného účtu SMOOK za rok 2018 29/2019
OÚCH/214/2019
12.04.2019
30.04.2019
souborObec Chotěbuz - Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor v II. NP budovy Chotěbuzská 300, Chotěbuz, místnost 2.16 27/2019
10.04.2019
29.04.2019
souborObec Chotěbuz - oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor v III. NP budovy Chotěbuzská 300, místnost 3.21 28/2019
10.04.2019
29.04.2019
souborObec Chotěbuz - starosta - informace politickým stranám, hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována o počtu a sídle volebních okrsků v obci Chotěbuz pro volby do Evropského parlamentu konané 24. a 25. května 2019 25/2019
09.04.2019
27.05.2019
souborObec Chotěbuz - starosta - jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 26/2019
09.04.2019
27.05.2019
souborMinisterstvo zemědělství - Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona 24/2019
OÚCH/201/2019
04.04.2019
02.01.2023
souborObec Chotěbuz - starosta - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. 5. 2019 21/2019
22.03.2019
27.05.2019
souborObec Chotěbuz - Oznámení o záměru prodeje "Areálu zámku Chotěbuz" 17/2019
14.03.2019
17.09.2019
souborObec Chotěbuz - Schválený rozpočet obce Chotěbuz na rok 2019 18/2019
14.03.2019
31.03.2020
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) - oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMOOK pro rok 2020 1/2019
OÚCH/2/2019
02.01.2019
02.01.2021
souborSMOOK - oznámení Svazku měst a obcí okresu Karviná o schválení rozpočtu pro rok 2019 123/2018
OÚCH/697/2018
12.12.2018
02.01.2020
souborObec Chotěbuz - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti sociálně právní ochrany dětí 113/2018
08.11.2018
02.01.2022
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 6 závěrečného účtu obce - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 66/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 5 závěrečného účtu obce - Protokol o veřejnosprávní kontrole ZŚ a MŠ Chotěbuz 65/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Schválený Závěrečný účet obce Chotěbuz za rok 2017 60/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 1 k závěrečnému účtu obce - Výkaz pro hodnocení rozpočtu 61/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 2 k závěrečnému účtu obce - Rozvaha 62/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 4 k závěrečnému účtu - Výkaz zisku a ztráty 64/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 3 k závěrečnému účtu obce - Inventarizační zpráva za rok 2017 63/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 7 závěrečného účtu obce - Schválený rozpočet a jeho úpravy za rok 2017 67/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o vyvěšení schváleného Závěrečného účtu SMOOK za rok 2017 včetně jeho příloh 26/2018
OÚCH/181/2018
29.03.2018
30.04.2019
souborObec Chotěbuz - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření, pravidel rozpočtového provizoria, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu obce 78/2018
03.01.2018
31.12.2025
souborObec Chotěbuz - Rozpočtový výhled obce Chotěbuz na léta 2017 - 2021 - oznámení 76/2017
21.06.2017
31.12.2021
souborÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostrava - výzva dle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (včetně seznamu nemovitostí) 20/2017
OÚCH/141//2017
13.03.2017
02.01.2024
souborObec Chotěbuz - informace pro občany o dotačním programu z rozpočtu obce 78/2015
19.10.2015
31.12.2020