Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborObec Chotěbuz - veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu Tereze Vařílkové 61/2017
SPIS/OUCH/609/2016/EO/3/2016/Ruc-32
23.05.2017
08.06.2017
souborObec Chotěbuz - usnesení zastupitelstva obce Chotěbuz ze dne 16. 5. 2017 59/2017
19.05.2017
05.07.2017
souborČEZ Distribuce - oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8.6.2017 60/2017
19.05.2017
09.06.2017
souborDrážní úřad Olomouc - Rozhodnutí o vydání stavebního povolení veřejnou vyhláškou - optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice 58/2017
OÚCH/274/2017
19.05.2017
05.07.2017
souborČEZ Distribuce - oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 1.6.2017 57/2017
15.05.2017
02.06.2017
souborMěstský úřad Č. Těšín, odbor živnostenský a dopravy - Veřejná vyhláška - oznám. o projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - komunikace ul. K Rybníkům, ul. Chotěbuzská, obec Chotěbuz 56/2017
OÚCH/264/2017
10.05.2017
26.05.2017
souborČEZ Distribuce - oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 30.5.2017 55/2017
09.05.2017
31.05.2017
souborStátní pozemkový úřad Ostrava - Nabídka pozemků k pronájmu 53/2017
OÚCH/247/2017
03.05.2017
02.08.2017
souborFinanční úřad pro MSK Ostrava - Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se v něm uvedeným daňovým subjektům FO stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2017 49/2017
OÚCH/243/2017
28.04.2017
30.05.2017
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o vyvěšení schváleného závěrečného účtu SMOOK za rok 2016 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2016 48/2017
28.04.2017
31.05.2018
souborSmVaK Ostrava a. s. - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 50/2017
OÚCH/246/2017
28.04.2017
02.06.2017
souborMěstský úřad Český Těšín, odbor územního plánování - veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Chotěbuz formou opatření obecné povahy a pozvání k opakovanému veřejnému projednání 42/2017
OÚCH/213/2017
20.04.2017
01.06.2017
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná oznámení o možnosti nahlédnutí Rozpočtu SMOOK 2017 a Rozpočtového výhledu SMOOK 2016-2018 24/2017
20.03.2017
31.03.2018
souborÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostrava - výzva dle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (včetně seznamu nemovitostí) 20/2017
OÚCH/141//2017
13.03.2017
02.01.2024
souborObec Chotěbuz - informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Chotěbuz a Městem Český Těšín ve věci sociálně právní ochrany dětí 23/2016
29.02.2016
02.01.2019
souborObec Chotěbuz - informace pro občany o dotačním programu z rozpočtu obce "Domovní ČOV" 78/2015
19.10.2015
31.12.2018