Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborMinisterstvo zemědělství - Příloha č. 1 k Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 78/2020
29.07.2020
01.01.2023
souborMinisterstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 77/2020
29.07.2020
01.01.2023
souborObec Chotěbuz - příloha č. 4 (ZÚ) Výkaz zisku a ztráty 70/2020
08.07.2020
30.06.2021
souborObec Chotěbuz - příloha č. 2 (ZÚ) Rozvaha 68/2020
08.07.2020
30.06.2021
souborObec Chotěbuz - příloha č. 3 (ZÚ) Zpráva o inventarizaci majetku za rok 2019 69/2020
08.07.2020
30.06.2021
souborObec Chotěbuz - příloha č. 5 (ZÚ) Protokol o veřejnosprávní kontrole ZŚ a MŠ Chotěbuz 71/2020
08.07.2020
30.06.2021
souborObec Chotěbuz - schválený Závěrečný účet obce Chotěbuz (ZÚ) za rok 2019 66/2020
08.07.2020
30.06.2021
souborObec Chotěbuz - příloha č. 6 (ZÚ) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 72/2020
08.07.2020
30.06.2021
souborObec Chotěbuz - příloha č. 1 (ZÚ) výkaz FIN pro hodnocení rozpočtu 67/2020
08.07.2020
30.06.2021
souborObec Chotěbuz - příloha č. 7 návrhu ZÚ - Schválený rozpočet obce a jeho úpravy za rok 2019 73/2020
08.07.2020
30.06.2021
souborObec Chotěbuz - rozpočtové opatření obce Chotěbuz č. 4/2020 65/2020
02.07.2020
02.01.2021
souborObec Chotěbuz - smlouva č. KP-../2/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Chotěbuz pro poskytování návratné výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v MKS - 3. výzva 43/2020
02.06.2020
03.06.2023
souborObec Chotěbuz - rozpočtové opatření obce Chotěbuz č, 3/2020 37/2020
07.05.2020
31.12.2020
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SMOOK za rok 2019 35/2020
OÚCH/228/2020
04.05.2020
02.05.2021
souborExekutorský úřad Frýdek - Usnesení o odročení dražebního jednání el. dražby nemovitých věci čj. 142 EX 01963/17-347 na 23.10.2020 30/2020
OÚCH/204/2020
28.04.2020
24.10.2020