Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborObec Chotěbuz - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení a výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - Šárka Skalková a nezl. Davide Saracino 83/2018
SPIS/OÚCH/322/2018/EO/2/Ruc-19
15.08.2018
31.08.2018
souborObec Chotěbuz - oznámení o konání akce Memoriál J.K. - noční soutěž v požárním útoku SDH Chotěbuzh a zkrácení doby nočního klidu 82/2018
14.08.2018
03.09.2018
souborObec Chotěbuz - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření, rozpočtového výhledu obce a závěrečného účtu obce Chotěbuz 78/2018
13.08.2018
31.12.2025
souborObec Chotěbuz - rozpočtové opatření č. 1/2018 81/2018
13.08.2018
31.03.2019
souborObec Chotěbuz - usnesení rady obce ze dne 8.8.2018 80/2018
13.08.2018
29.08.2018
souborKrajský úřad MSK Ostrava, ředitel krajského úřadu - výhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje 79/2018
OÚCH/459/2018
10.08.2018
10.09.2018
soubor Obec Chotěbuz - Volby do zastupitelstev obcí 5.-6.10.2018 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise na území obce Chotěbuz 75/2018
01.08.2018
08.10.2018
souborStátní pozemkový úřad Ostrava - nabídka pozemků k pronájmu 74/2018
OÚCH/437/2018
01.08.2018
01.10.2018
souborObec Chotěbuz - Volby do zastupitelstev obcí 5.-6.10.2018 - informace o počtu a sídle volebního okrsku na území obce Chotěbuz 76/2018
01.08.2018
08.10.2018
soubor Obec Chotěbuz -. Volby do zastupitelstev obcí 5.-6.10.2018 - jmenování zapisovatele okrskové volební komise 77/2018
01.08.2018
08.10.2018
souborObec Chotěbuz - Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva a počtu podpisů na peticích pro volby do Zastupitelstva obce Chotěbuz 70/2018
13.07.2018
08.10.2018
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 3 k závěrečnému účtu obce - Inventarizační zpráva za rok 2017 63/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 4 k závěrečnému účtu - Výkaz zisku a ztráty 64/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 5 závěrečného účtu obce - Protokol o veřejnosprávní kontrole ZŚ a MŠ Chotěbuz 65/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 6 závěrečného účtu obce - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 66/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 7 závěrečného účtu obce - Schválený rozpočet a jeho úpravy za rok 2017 67/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Schválený Závěrečný účet obce Chotěbuz za rok 2017 60/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 1 k závěrečnému účtu obce - Výkaz pro hodnocení rozpočtu 61/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Příloha č. 2 k závěrečnému účtu obce - Rozvaha 62/2018
29.06.2018
30.06.2019
souborObec Chotěbuz - Oznámení o záměru prodeje Areálu zámku v Chotěbuzi 42/2018
28.05.2018
11.09.2018
souborČeské dráhy - oznámení výluky na trati 320/321 od 21.4.2018 - 15.10.2018 27/2018
18.04.2018
16.10.2018
souborČeské dráhy - výlukový jízdní řád na trati 320/321 platný od 21.4.2018 do 15.10.2018 28/2018
18.04.2018
16.10.2018
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - oznámení o vyvěšení schváleného Závěrečného účtu SMOOK za rok 2017 včetně jeho příloh 26/2018
OÚCH/181/2018
29.03.2018
30.04.2019
souborObec Chotěbuz - schválený rozpočet obce na rok 2018 23/2018
14.03.2018
31.03.2019
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení o možnosti nahlédnutí na rozpočet SMOOK 2018 a střednědobý výhled rozpočtu SMOOK 2019-2020 140/2017
OÚCH/762/2017
21.12.2017
31.12.2018
souborObec Chotěbuz - Rozpočtový výhled obce Chotěbuz na léta 2017 - 2021 - oznámení 76/2017
21.06.2017
31.12.2021
souborÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostrava - výzva dle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (včetně seznamu nemovitostí) 20/2017
OÚCH/141//2017
13.03.2017
02.01.2024
souborObec Chotěbuz - informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Chotěbuz a Městem Český Těšín ve věci sociálně právní ochrany dětí 23/2016
29.02.2016
02.01.2019
souborObec Chotěbuz - informace pro občany o dotačním programu z rozpočtu obce "Domovní ČOV" 78/2015
19.10.2015
31.12.2018