Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborMinisterstvo obrany - Sekce nákládání s majetkem Ministerstva obrany, odb. ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru odd. Olomouc - VV Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí 39/2020
OÚCH/275/2020
22.05.2020
08.06.2020
souborMěstský úřad Český Těšín, odb. živnostenský a dopravy - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Zemědělská - odrazové zrcadlo 38/2020
OÚCH/247/2020
13.05.2020
29.05.2020
souborObec Chotěbuz - usnesení Zastupitelstva obce Chotěbuz ze dne 5. 5. 2020 36/2020
07.05.2020
25.05.2020
souborObec Chotěbuz - rozpočtové opatření obce Chotěbuz č, 3/2020 37/2020
07.05.2020
31.12.2020
souborSvazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SMOOK za rok 2019 35/2020
OÚCH/228/2020
04.05.2020
02.05.2021
souborFinanční úřad Ostrava - veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu, jímž se daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje daň v nemovitých věcí na rok 2020 34/2020
OÚCH/207/2020
04.05.2020
28.05.2020
souborExekutorský úřad Frýdek - Usnesení o odročení dražebního jednání el. dražby nemovitých věci čj. 142 EX 01963/17-347 na 23.10.2020 30/2020
OÚCH/204/2020
28.04.2020
24.10.2020
souborSmVak Ostrava - porovnání všech položek cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 31/2020
OÚCH/199/2020
28.04.2020
29.05.2020
souborMěstský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje - veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 5 Územního plánu Český Těšín formou OOP a pozvání k veřejnému projednání na den 27. 5. 2020 29/2020
OÚCH/203/2020
27.04.2020
04.06.2020
souborObec Chotěbuz - oznámení o záměru prodeje "Areálu zámku" 84/2019
18.09.2019
23.06.2020