Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborZávěrečný účet obce 2016 2017/56
22.03.2017
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2016 obce 2017/57
22.03.2017
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2016 obce-účetní sestava 2017/58
22.03.2017
01.01.2025
souborStřednědobý rozpočet obce 2017/59
22.03.2017
01.01.2025
souborRozpočet Skupin.vodovod 2018 2017/54
02.10.2017
01.01.2025
souborSdělení dle zák. 106 2017/83
15.12.2017
01.01.2020
souborRoční zpráva zák. 106 2018/10
22.01.2018
22.01.2020
souborZávěrečný účet obce 2017 2018/46
12.06.2018
31.12.2019
souborPřezkoumání hospodaření 2017 2018/47
12.06.2018
31.12.2019
souborOznámení ČEZ 2018/62
10.09.2018
31.03.2019
souborNávrh střednědobého rozpočtu ZŠ 2019-2021 2018/8
12.01.2018
31.12.2021
souborZasedání zastupitelstva obce Křenov na 3.12.2018 2018/81
23.11.2018
03.01.2025
souborUsnesení ze zasedání zastupitelstva obce Křenov 19.12.2018 2018/89
20.12.2018
23.01.2019
souborObnovený katastrální operát 2018/90
21.12.2018
21.01.2019
souborrozpočtové opatření.5/2018 2019/1
01.01.2019
31.01.2019
souborRozpočet obce Křenov na rok 2019 2019/2
01.01.2019
31.12.2019
souborVýroční zpráva za rok 2018 o poskytování Informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 2019/3
03.01.2019
31.12.2019
souborPozvánka na zasedání zastupitelstva obce Křenov 23.1.2019 2019/4
15.01.2019
24.01.2019