Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborSčítání zvěře 201/18
10839/2018/OŽPZ/Ja
15.02.2018
03.03.2018
souborZasedání 22.2.2018 2018/17
15.02.2018
22.02.2018
souborVeřejná vyhláška PK 2018/15
KrÚ8579/2018
08.02.2018
05.03.2018
souborČlenská schůze svazku 2018/16
08.02.2018
27.02.2018
souborVybírání poplatků za odpady 2018 2018/13
24.01.2018
20.04.2018
souborRoční zpráva zák. 106 2018/10
22.01.2018
22.01.2020
souborÚprava rozpočtu 5/5/2017 2018/02
03.01.2018
31.12.2018
souborRozpočet obce 2018 2017/03
03.01.2018
31.12.2018
souborSdělení dle zák. 106 2017/83
15.12.2017
01.01.2020
souborRozpočet 2018 SVAK MT 2017/76
29.11.2017
31.12.2018
souborVyhláška MZE 2017/71
66595/2017-MZE-16201
07.11.2017
31.03.2018
souborRozpočet Skupin.vodovod 2018 2017/54
02.10.2017
01.01.2025
souborZávěrečný účet obce 2016 2017/56
22.03.2017
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2016 obce-účetní sestava 2017/58
22.03.2017
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2016 obce 2017/57
22.03.2017
01.01.2025
souborStřednědobý rozpočet obce 2017/59
22.03.2017
01.01.2025