Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborSkupinový vodovod Moravskotřebovska-Zpráva o výsl. přezkoumání hospodaření za r. 2018 29/2019
15.05.2019
25.06.2019
souborSkupinový vodovod Moravskotřebovska-Závěrečný účet za r. 2018 - návrh 28/2019
15.05.2019
25.06.2019
souborSkupinový vodovod Moravskotřebovska-Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2018 27/2019
15.05.2019
25.06.20149
souborvýsledky hospodaření VHOS za r. 2018 26/2019
15.05.2019
25.06.2019
souborSchválený závěrečný účet obce za rok 2018 2019/25
27.04.2019
31.12.2019
souborVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Pardubický kraj 2019/24
25.04.2019
28.05.2019
souborZáměr prodeje nemovitého majetku obce2019-4 2019/23
24.04.2019
01.01.2025
souborInformace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků 2019/20
09.04.2019
26.05.2019
souborStanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 2019/17
25.03.2019
25.05.2019
souborNávrh rozp.opatření pro změnu rozpočtu č.1 2019/14
01.03.2019
31.12.2019
souborVeřejná vyhláška modernizace silnice Pohledy-Křenov 2019/8
30.01.2019
01.01.2025
souborVýroční zpráva za rok 2018 o poskytování Informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 2019/3
03.01.2019
31.12.2019
souborRozpočet obce Křenov na rok 2019 2019/2
01.01.2019
31.12.2019
souborZasedání zastupitelstva obce Křenov na 3.12.2018 2018/81
23.11.2018
03.01.2025
souborPřezkoumání hospodaření 2017 2018/47
12.06.2018
31.12.2019
souborZávěrečný účet obce 2017 2018/46
12.06.2018
31.12.2019
souborRoční zpráva zák. 106 2018/10
22.01.2018
22.01.2020
souborNávrh střednědobého rozpočtu ZŠ 2019-2021 2018/8
12.01.2018
31.12.2021
souborSdělení dle zák. 106 2017/83
15.12.2017
01.01.2020
souborRozpočet Skupin.vodovod 2018 2017/54
02.10.2017
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2016 obce-účetní sestava 2017/58
22.03.2017
01.01.2025
souborZávěrečný účet 2016 obce 2017/57
22.03.2017
01.01.2025
souborStřednědobý rozpočet obce 2017/59
22.03.2017
01.01.2025
souborZávěrečný účet obce 2016 2017/56
22.03.2017
01.01.2025