Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborKalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2020
29.01.2020
29.02.2020
souborDražební vyhláška
15.01.2020
29.02.2020
souborOznámení o zveřejňovaných dokumentech Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice
14.11.2019
31.12.2020
souborOpatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZR-16212
29.04.2019
31.12.2022