Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborVýpočet ceny pro vodné a stočné pro rok 2018
12.02.2018
12.03.2018
souborVýzva podle § 65 odst. 3 zákona 256/2013 Sb, katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným. kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
06.03.2014
31.12.2023