Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborNávrh závěrečné účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace pro rok 2019
20.05.2020
07.06.2020
souborAktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
19.05.2020
30.06.2020
souborPorvnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
17.05.2020
17.06.2020
souborAktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
11.05.2020
30.06.2020
souborVeřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
10.05.2020
28.05.2020
souborOznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 378/10
06.05.2020
25.05.2020
souborOprava zřejmých nesprávností "Silnice I/53"
24.04.2020
01.06.2020