Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborPozvánka na jednání Zastupitelstva obce Adršpach dne 27.1.2015 + program 6
19.01.2015
27.01.2015
souborZahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry" 5
13.01.2015
01.02.2015
souborPosuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" 3
09.01.2015
26.01.2015
souborNávrh rozpočtu obce Adršpach na rok 2015 4
09.01.2015
26.01.2015
souborCeny vodného a stočného na rok 2015 2
08.01.2015
31.12.2015