Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborOPP - uzavírka Valtrovice
22/2020
24.04.2020
01.01.2025
souborDSO Jaroslavice , Slup - návrh rozpočtu 2020, příjmy
8/2020
10.03.2020
01.01.2025
souborSO Dyje - návrh rozpočtu 2020
6/2020
10.03.2020
01.01.2025
souborDSO Jaroslavice , Slup - návrh rozpočtu 2020, výdaje
9/2020
10.03.2020
01.01.2025
souborDSO Jaroslavice, Slup - střednědobý výhled 2021-23
10/2020
10.03.2020
01.01.2025
souborUZSVM pozemky bez vlastníků 2019
46/2019
30.08.2019
30.08.2029