Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborExekutorský úřad Brno - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání na 22.10.2019 nemovitostí k.ú.Dyje
03.09.2019
20.10.2019
souborMinisterstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatřební obecné povahy obnova lesa a zalesňování
03.09.2019
31.12.2022
souborExekutorský úřad Brno - Dražební vyhláška na Dyje čp. 1 zemědělská usedlost (zámeček) na 3.10.2019
03.09.2019
01.10.2019
souborPolicie informuje občany o protiprávním jednání na Znojemsku
30.08.2019
31.12.2019
souborKastastrální úřad Oznámení o obnově katastálního operátu novým mapovánín k.ú.Dobšice - označení hranic pozemků
20.08.2019
31.12.2020
souborOznámení VaK o zveřejněných rozpočtových dokumentech ZÚ a RO 3-2019
28.06.2019
31.12.2019
souborOsvědčení o úspoře emisí obce Dyje za rok 2018 - EKO KOM
06.06.2019
31.12.2019
souborMZČR Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy zákona o lesích
04.04.2019
31.12.2022
souborZměny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018
27.03.2019
31.03.2020
souborMVČR Úřední hodiny pracoviště pro vyřízení OP a cestovních pasů ve zkrácených lhůtách
27.03.2019
31.03.2020
souborInformace o ochraně osobních údajů v uzavřených smlouvách s Obcí Dyje
23.01.2019
31.12.2020