Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborRozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2020
20.12.2019
20.04.2020
souborMinisterstvo zemědělství ČR - Opatření obecné povahy - poškození lesních porostů
12.12.2019
31.12.2022
souborOÚ Dyje v zimní období se nebude udržovat komunikace kolem řeky na Dobšice
08.11.2019
31.03.2020
souborE.ON Distribuce - Upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu dřevin u DS
21.10.2019
31.03.2020
souborInformace pro občany s adresou trvalého pobytu na ohlašovně obecního úřadu
24.09.2019
31.12.2022
souborMinisterstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatřební obecné povahy obnova lesa a zalesňování
03.09.2019
31.12.2022
souborKastastrální úřad Oznámení o obnově katastálního operátu novým mapovánín k.ú.Dobšice - označení hranic pozemků
20.08.2019
31.12.2020
souborMZČR Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy zákona o lesích
04.04.2019
31.12.2022
souborZměny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018
27.03.2019
31.03.2020
souborMVČR Úřední hodiny pracoviště pro vyřízení OP a cestovních pasů ve zkrácených lhůtách
27.03.2019
31.03.2020
souborInformace o ochraně osobních údajů v uzavřených smlouvách s Obcí Dyje
23.01.2019
31.12.2020