Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
soubor Okresní soud Znojmo Volby přísedících pro období 2018-2022
21.11.2017
31.01.2018
souborÚZSVM Podmínky výběrového řízení na p.č. 162/6 k.ú.Dyje
21.11.2017
19.12.2017
souborÚZSVM návrh kupní smlouvy na pozemek p.č. 162/6 k.ú.Dyje
21.11.2017
19.12.2017
souborÚZSVM Prohlášení účastníka řízení FO prodej p.č. 162/6 k.ú.Dyje
21.11.2017
19.12.2017
souborÚZSVM Snímek pozemku 162/6 k.ú.Dyje
21.11.2017
19.12.2017
souborÚZSVM Výpis z KN LV 60000
21.11.2017
19.12.2017
souborÚZSVM Informace k výběrovému řízení na prodej p.č. 162/6 k.ú.Dyje
21.11.2017
19.12.2017
souborÚZSVM fotodokumentace 162/6 k.ú.Dyje
21.11.2017
19.12.2017
souborÚZSVM Informace k výběrovému řízení na prodej p.č. 162/6 k.ú.Dyje
21.11.2017
19.12.2017
souborVolba prezidenta ČR - stanovení počtu členů OVK a zapisovatel
10.11.2017
27.01.2018
souborVak Oznámení o zveřejnění dokumentů RO č. 1-7/2017
08.11.2017
31.12.2017
souborMinisterstvo zemědělství Vejerná vyhláška - Opatření obecné povahy vlastníkům lesů
08.11.2017
24.11.2017
souborKrajský úřad JMK - odbor ŽP Opatření obecné povahy výjimka ze zákazu u zvláště chráněného bobra evropského
08.11.2017
24.11.2017
souborMinisterstvo ŽP - zahájení zjišťovacího řízení výměna vedení VVN Hodonice-Suchohrdly
08.11.2017
24.11.2017
souborPozvánka do Hodonic - koncert Lenky Filipové
06.11.2017
27.11.2017
souborKordis JMK - informace o spojích od 10.12.2017
03.11.2017
31.12.2017
souborStátní pozemkový úřad - nabídka pozemku k pronájmu k.ú.Dyje
01.11.2017
06.02.2018
souborSdělení- v zimním období se nebude udržovat cesta kolem řeky na Dobšice
01.11.2017
02.04.2018
souborE.ON Upozornění vlastníkům pozemků na ořez dřevin
17.10.2017
31.03.2018
souborVak Oznámení o zveřejnění dokumentů 9-2017
09.10.2017
31.12.2017
souborOznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentu Obce Dyje
10.08.2017
31.03.2018
souborVeřejnoprávní smlouva Město Znojmo - Dodatek č.1 projednávání přestupků
01.08.2017
31.12.2018
souborOznámení VaK o schválení Závěrečného účtu DSO VaK Znojemsko za rok 2016
24.07.2017
30.06.2018
souborOznámení o zveřejnění rozpočtu DSO VaK Znojemsko na rok 2017
10.03.2017
31.12.2017
souborHarmonogram svozu odpadů pro rok 2017
23.01.2017
31.12.2017
souborPoplatek 300,- Kč za odpady pro rok 2017 - nová OZV 1/2016
02.01.2017
31.12.2017
souborVodárenská akciová společnost - všímejte si vodoměrů
07.11.2016
31.12.2017
souborCETINTelekomunikační vedení - vyžádejte si vyjádření o existenci nadzemních a podzemních sítí
01.03.2016
31.12.2017
souborOznámení Jihomoravského kraje o BLACKOUTU
21.04.2015
31.12.2017
souborVeřejnoprávní smlouva s Městem Znojmem na úseku správního řízení o přestupcích ve správním obvodu Dyje
10.04.2015
31.12.2018
souborVeřejnoprávní smlouva s Městem Znojmem na úseku správního řízení o zrušení TP
10.04.2015
31.12.2018
souborKominictví Buršík - čištění spalinových cest dle Nařízení vlády č.91/2010 Sb.
04.03.2011
30.04.2018

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /var/www/vhosts/edeska.cz/httpdocs/obec-dyje/index.php(111) : assert code(1) : eval()'d code on line 10