Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborOznámení o 1.zasedání OVK pro volby do PS PČR
22.09.2017
30.09.2017
souborMinisterstvo zemědělství Návrh opatření obecné povahy
19.09.2017
06.10.2017
souborVak Oznámení o zveřejnění dokumentů
15.09.2017
31.12.2017
souborSídlo volebního okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny PČR
01.09.2017
23.10.2017
souborNabídka práce TAMURA
30.08.2017
30.09.2017
souborDražební vyhláška Dyje č.p. 28
17.08.2017
20.10.2017
souborDražební vyhláška pozemek 86/3k.ú.Dyje
17.08.2017
20.10.2017
souborDražební vyhláška - pozemky k.ú.Dyje
17.08.2017
20.10.2017
souborDražební vyhláška pozemek 605/12 k.ú.Dyje
17.08.2017
20.10.2017
souborOznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentu Obce Dyje
10.08.2017
31.03.2018
souborVeřejnoprávní smlouva Město Znojmo - Dodatek č.1 projednávání přestupků
01.08.2017
31.12.2018
souborOznámení VaK o schválení Závěrečného účtu DSO VaK Znojemsko za rok 2016
24.07.2017
30.06.2018
souborPálenice v Jaroslavicích zahajuje provoz
26.06.2017
30.09.2017
souborOznámení o zveřejnění rozpočtu DSO VaK Znojemsko na rok 2017
10.03.2017
31.12.2017
souborHarmonogram svozu odpadů pro rok 2017
23.01.2017
31.12.2017
souborPoplatek 300,- Kč za odpady pro rok 2017 - nová OZV 1/2016
02.01.2017
31.12.2017
souborVodárenská akciová společnost - všímejte si vodoměrů
07.11.2016
31.12.2017
souborCETINTelekomunikační vedení - vyžádejte si vyjádření o existenci nadzemních a podzemních sítí
01.03.2016
31.12.2017
souborOznámení Jihomoravského kraje o BLACKOUTU
21.04.2015
31.12.2017
souborVeřejnoprávní smlouva s Městem Znojmem na úseku správního řízení o přestupcích ve správním obvodu Dyje
10.04.2015
31.12.2018
souborVeřejnoprávní smlouva s Městem Znojmem na úseku správního řízení o zrušení TP
10.04.2015
31.12.2018
souborKominictví Buršík - čištění spalinových cest dle Nařízení vlády č.91/2010 Sb.
04.03.2011
30.04.2018