Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborAukční vyhláška - Bobrůvka
280/2019
17.07.2019
16.08.2019
souborSchválený závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregionu Novoměstsko za rok 2018
272/2019
04.07.2019
20.07.2019
souborRozpočtové opatření č. 2 Mikroregionu Novoměstsko
272/2019
04.07.2019
20.07.2019
souborVeřejná vyhláška, opatření obecné povahy
04.04.2019
01.01.2023
souborProtipovodňové opatření Městys Bobrová
02.04.2019
01.01.2025
souborJmenování pověřence GDPR
01.06.2018
01.01.2025
souborOznámení dle zákona č.250/2000 Sb.,
26.04.2017
01.01.2025
souborSměrnice o zadávání veřejných zakázek
27.01.2015
01.01.2025