Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborProtokol o schválení účetní závěrky městyse
27.06.2017
13.07.2017
souborProtokol o schválení účetní závěrky mikroregion
27.06.2017
13.07.2017
souborProtokol o schválení účetní záěrky mikroregion
27.06.2017
13.07.2017
souborOznámení veřejnou vyhláškou
27.06.2017
15.07.2017
souborOznámení veřejnou vyhláškou 2
27.06.2017
15.07.2017
souborVeřejná vyhláška - objížďka
09.06.2017
30.06.2017
souborVeřejná vyhláška - objížďka
09.06.2017
30.06.2017
souborVeřejná vyhláška -veřejné projednání návrhu ÚP Bobrová
16.05.2017
29.06.2017
souborOznámení dle zákona č.250/2000 Sb.,
26.04.2017
01.01.2025
souborSměrnice o zadávání veřejných zakázek
27.01.2015
01.01.2025