Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborVeřejná vyhláška
04.10.2018
22.10.2018
souborOznámení Mikroregion Novoměstsko
13.09.2018
01.01.2025
souborOznámení
20.08.2018
01.01.2025
souborOznámení o volbách do zastupitelstev obcí
03.07.2018
01.01.2025
souborJmenování pověřence GDPR
01.06.2018
01.01.2025
souborOznámení dle zákona č.250/2000 Sb.,
26.04.2017
01.01.2025
souborSměrnice o zadávání veřejných zakázek
27.01.2015
01.01.2025