Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborVeřejná vyhláška - změna ÚP
01.02.2019
15.03.2019
souborJmenování pověřence GDPR
01.06.2018
01.01.2025
souborOznámení dle zákona č.250/2000 Sb.,
26.04.2017
01.01.2025
souborSměrnice o zadávání veřejných zakázek
27.01.2015
01.01.2025