Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborZávěrečný účet Mikroregion Zábřežšsko - návrh
19.05.2017
09.06.2017
souborPřezkoumání hospodaření Mikroregion Zábřežsko 2016
19.05.2017
09.06.2017
souborVeřejná vyhláška- KÚ Olomouc
03.05.2017
31.05.2017
souborPorovnání cen vodného a stočného 2016 - Povodí Loučka
02.05.2017
05.06.2017
souborPorovnaní cen vodného 2016 - Brníčko
02.05.2017
05.06.2017
souborVeřejná vyhláška _ Finanční úřad
26.04.2017
31.05.2017
souborRozpočtové opatření obce Brníčko 1/2017
12.04.2017
31.03.2018
souborRozpočet Povodí Loučka - záv.ukazatele
05.04.2017
31.03.2018
souborStřednědobý výhled Povodí Loučka 2018-2020
05.04.2017
31.12.2020
souborRozpočet Povodí Loučka 2017
05.04.2017
31.03.2018
souborRozpočet obce Brníčko 2017
21.03.2017
31.03.2018
souborRozpočet a výhled 2017 - Mikriregion Zábřežsko
08.03.2017
31.12.2017
souborPlnění rozpočtu obec Brníčko - 2016
03.03.2017
31.03.2018
souborStřednědobý výhled rozpočtu 2017 - 2021
22.02.2017
31.12.2021
souborDotace VPP 2016
23.01.2017
30.06.2017
souborCenový předpis stočné 2017
21.11.2016
31.12.2017
souborNejednoznační vlastmíci v katastru nemovitostí
30.07.2014
01.01.2025