Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborRozpočtové opatření 3/2017
17.07.2017
31.03.2018
souborRozpočtové opatření 4/2017
17.07.2017
31.03.2018
souborInformace veterinární zpráva
29.06.2017
30.09.2017
souborUsnesení Obec Brníčko 2/2017
27.06.2017
31.07.2017
souborZávěrečný účet obec Brníčko 2016
20.06.2017
30.06.2018
souborPřezkum hospodaření Mikroregion Zábřežsko 2016
19.06.2017
30.06.2018
souborRozpočtová změna č. 1 Mikroregion Zábřežsko
19.06.2017
30.06.2018
souborZávěrečný účet svazku Mikroregion Zábřežsko 2016
19.06.2017
30.06.2018
souborRozpočtové opatření 2/2017
05.06.2017
31.03.2018
souborPříloha1-Přezkum hospodaření obec Brníčko 2016
31.05.2017
30.06.2018
souborInventariační zpráva svazku obcí Povodí Loučka 2016
31.05.2017
30.06.2018
souborPřezkum hospodaření svazku Povodí Loučka - 2016
31.05.2017
30.06.2018
souborPříloha2-Inventarizační zpráva obec Brníčko 2016
31.05.2017
30.06.2018
souborRozpočtové opatření obce Brníčko 1/2017
12.04.2017
31.03.2018
souborRozpočet Povodí Loučka 2017
05.04.2017
31.03.2018
souborRozpočet Povodí Loučka - záv.ukazatele
05.04.2017
31.03.2018
souborStřednědobý výhled Povodí Loučka 2018-2020
05.04.2017
31.12.2020
souborRozpočet obce Brníčko 2017
21.03.2017
31.03.2018
souborRozpočet a výhled 2017 - Mikriregion Zábřežsko
08.03.2017
31.12.2017
souborPlnění rozpočtu obec Brníčko - 2016
03.03.2017
31.03.2018
souborStřednědobý výhled rozpočtu 2017 - 2021
22.02.2017
31.12.2021
souborCenový předpis stočné 2017
21.11.2016
31.12.2017
souborNejednoznační vlastmíci v katastru nemovitostí
30.07.2014
01.01.2025