Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěšeno
Platnost do
souborOznámení zahájení územního řízení ČEZ
26.11.2020
14.12.2020
souborPozvánka na Valnou hromadu DSO Povodí Loučka
23.11.2020
31.12.2020
souborŘád veřejného pohřebiště 2020
16.11.2020
05.12.2020
souborUsnesení ZO Brníčko
12.11.2020
12.12.2020
souborZveřenění záměru pronájmu
04.11.2020
31.12.2020
souborZměna úředních hodin
12.10.2020
31.12.2020
souborRozpočtové opatření 5/2020 Brníčko
05.10.2020
30.06.2021
souborOřez stromů a porostů
21.09.2020
31.12.2020
souborRozpočtové opatření 4/2020 Brníčko
01.09.2020
30.06.2021
souborOpatření obecné povahy
29.07.2020
31.12.2022
souborRozpočtové opatření 3/2020 Brníčko
29.07.2020
30.06.2021
souborRozpočtové opatření 1/2020 Brníčko
26.06.2020
30.06.2021
souborRozpočtové opatření 2/2020 Brníčko
26.06.2020
30.06.2021
souborZávěrečný účet Mikroregion Zábřežsko 2019
26.06.2020
30.06.2021
souborVeřejná vyhláška - nakládání s povrchovými vodami
05.05.2020
31.12.2021
souborPříloha č. 2 k ZÚ Brníčko
23.04.2020
30.06.2021
souborRozpočet obce Brníčko 2020
23.04.2020
30.06.2021
souborRozpočet ZŠ Brníčko 2020
23.04.2020
30.06.2021
souborOptaření obecné povahy
23.04.2020
31.12.2022
souborOpatření obecné povahy
23.04.2020
31.12.2022
souborOpatření obecné povahy
23.04.2020
31.12.2022
souborOznámení autovrak
23.04.2020
31.12.2020
souborPříloha č. 1 k ZÚ Brníčko
23.04.2020
30.06.2021
souborZávěrečný účet obec Brníčko 2019
23.04.2020
30.06.2021
souborStřednědobý výhled rozpočtu Brníčko
30.12.2019
31.12.2024
souborStřednědobý výhled rozpočtu ZŠ
30.12.2019
31.12.2024
souborOznámení obec Brníčko
02.01.2019
31.12.2025
souborOznámení Mikroregion Zábřežsko
02.01.2019
31.12.2025
souborOznámení Svazek obcí Povodí Loučka
02.01.2019
31.12.2025
souborVeřejnoprávní smlouva TJ Sokol Brníčko
23.03.2018
23.03.2021
souborPublicita zateplení OÚ Brníčko
19.03.2018
31.12.2024
souborNejednoznační vlatníci v katastru nemovitostí
30.07.2014
01.01.2025