Titul Ev.č.
Č.j.
Vyvěąeno
Platnost do
souborRozpočtové opatření 11/2021 obec Brníčko
03.11.2021
30.06.2022
souborRozpočtové opatření 10/2021 obec Brníčko
11.10.2021
30.06.2022
souborRozpočtové opatření 9/2021 Brníčko
24.09.2021
30.06.2022
souborRozpočtové opatření 8/2021 obec Brníčko
30.08.2021
30.06.2022
souborRozpočtové opatření 6/2021 obec Brníčko
03.08.2021
01.01.2025
souborRozpočtové opatření 7/2021 obec Brníčko
03.08.2021
01.01.2025
souborRozpočtové opatření 5/2021 Brníčko
30.06.2021
01.01.2025
souborSchválený závěrečný účet Mikroregion Zábřeľsko
16.06.2021
30.06.2022
souborRozpočtové opatření 4/2021 Brníčko
07.06.2021
30.06.2022
souborRozpočtové opatření 3/2021 Brníčko
10.05.2021
30.06.2022
souborRozpočtové opatření 2/2021 Brníčko
10.05.2021
30.06.2022
souborRozpočtové opatření 1/2021 Brníčko
31.03.2021
30.06.2022
souborRozpočet obec Brníčko 2021
04.03.2021
30.06.2022
souborRozpočet Z© a M© Brníčko 2021
04.03.2021
30.06.2022
souborZávěrečný účet obec Brníčko 2020
04.03.2021
30.06.2022
souborPříloha č. 1 k ZÚ Brníčko
15.02.2021
30.06.2022
souborPříloha č. 2 k ZÚ Brníčko
15.02.2021
30.06.2022
souborVeřejnoprávní smlouva Mikroregion Zábřeľsko
15.02.2021
28.02.2024
souborOpatření obecné povahy
29.07.2020
31.12.2022
souborOptaření obecné povahy
23.04.2020
31.12.2022
souborOpatření obecné povahy
23.04.2020
31.12.2022
souborOpatření obecné povahy
23.04.2020
31.12.2022
souborStřednědobý výhled rozpočtu Brníčko
30.12.2019
31.12.2024
souborStřednědobý výhled rozpočtu Z©
30.12.2019
31.12.2024
souborOznámení Svazek obcí Povodí Loučka
02.01.2019
31.12.2025
souborOznámení Mikroregion Zábřeľsko
02.01.2019
31.12.2025
souborOznámení obec Brníčko
02.01.2019
31.12.2025
souborPublicita zateplení OÚ Brníčko
19.03.2018
31.12.2024
souborNejednoznační vlatníci v katastru nemovitostí
30.07.2014
01.01.2025